Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2009

JO 20 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag med får i juni 2009

7. Number of holdings with sheep in June 2009

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Baggar och
tackor,
födda 2008
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

322

19,6

235

12,3

322

19,6

Uppsala

337

18,0

308

19,2

337

18,0

Södermanlands

409

20,3

259

11,7

409

20,3

Östergötlands

466

7,6

487

12,8

519

12,2

Jönköpings

392

10,0

381

10,1

392

10,0

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

234

13,6

198

14,4

234

13,6

Kalmar

471

13,6

399

8,7

472

13,6

Gotlands

329

6,4

286

5,7

329

6,4

Blekinge

229

25,0

218

26,0

229

25,0

Skåne

944

12,3

869

13,3

954

12,2

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

562

21,3

530

22,4

562

21,3

Västra Götalands

1 273

4,6

1 079

5,3

1 273

4,6

Värmlands

376

17,0

297

20,4

376

17,0

Örebro

374

21,5

275

21,9

374

21,5

Västmanlands

173

17,1

157

18,1

173

17,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

249

12,2

198

12,7

249

12,2

Gävleborgs

385

20,7

363

21,8

386

20,6

Västernorrlands

171

16,4

110

18,5

171

16,4

Jämtlands

131

17,6

106

18,2

131

17,6

Västerbottens

215

15,1

174

16,8

215

15,1

Norrbottens

127

18,1

120

19,0

137

17,9

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

362

17,7

314

19,9

362

17,7

Götalands mellanbygder

1 113

11,4

1 006

11,4

1 113

11,4

Götalands norra slättbygder

676

7,7

611

8,1

676

7,7

Svealands slättbygder

1 527

9,3

1 146

7,9

1 527

9,3

Götalands skogsbygder

2 575

5,4

2 374

6,2

2 639

5,7

Mellersta Sveriges skogsb.

813

9,6

687

10,5

815

9,5

Nedre Norrland

693

12,0

570

14,3

693

12,0

Övre Norrland

409

9,7

340

10,9

419

9,5

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

170

17,3

141

19,3

180

17,0

2a

386

9,9

321

10,8

386

9,9

2b

312

19,5

245

23,8

312

19,5

3

402

16,0

339

18,1

402

16,0

4a+4b

555

15,6

454

18,2

557

15,6

5a

1 289

7,7

1 156

8,3

1 290

7,7

5b

1 703

7,3

1 582

7,8

1 713

7,3

5c

681

10,5

625

11,0

734

12,1

5m

268

22,6

171

12,1

268

22,6

Övriga riket

2 403

7,0

2 014

6,8

2 403

7,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

8 169

3,0

7 047

3,2

8 245

3,0

2008

8 169

3,6

6 958

3,6

8 186

3,6

2007

7 984

-

6 918

-

8 014

-

2006

9 141

5,9

7 527

5,8

9 152

5,9

2005

7 595

-

6 666

-

7 653

-