Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

The total number of livestock in Sweden has shown an increase since 2009.

In June 2010, the number of cattle was 1 539 665, an increase of 1 384 animals compared to June 2009. Between 2009 and 2010, the number of pigs has increased by approximately 3 %, and the number of sheep by 8 %.

 

 

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Number of cattle in June 2007, 2008, 2009 and 2010

2. Number of pigs in June 2007, 2008, 2009 and 2010

3. Number of sheep in June 2007, 2008, 2009 and 2010

 

List of terms

Avel

Baggar

Besättningar

Djur

Får

Företag

Galtar

Hektar

Hela riket

Husdjur

Kalvar

Kor

Kvigor

Lamm

Mjölkkor

Nötkreatur

Slaktsvin

Smågrisar

Stutar

Suggor

Summa

Svin

Tackor

Tjurar

Uppfödning av kalvar

Breeding

Rams

Stocks

Animal

Sheep

Holding(s)

Boars

Hectare

Sweden

Livestock

Calves

Cows

Heifers

Lambs

Dairy cows

Cattle

Fattening pigs

Piglets

Steers

Sows

Total

Pigs

Ewes

Bulls

Calves production