Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Antal tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2010

6a. Number of ewes and rams by size of herd in June 2010

Område Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal tackor och baggar

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

598

1 759

2 169

4 709

9 235

Uppsala

558

2 369

2 908

4 108

9 943

Södermanlands

527

2 305

1 856

7 717

12 405

Östergötlands

620

3 299

4 101

15 058

23 078

Jönköpings

889

2 880

2 452

5 330

11 551

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

635

1 689

1 737

4 532

8 593

Kalmar

565

3 161

3 874

11 774

19 374

Gotlands

223

1 189

3 548

25 285

30 245

Blekinge

295

1 281

1 978

4 787

8 341

Skåne

1 568

4 332

4 469

17 055

27 424

 

 

 

 

 

 

Hallands

835

2 366

1 775

6 363

11 339

Västra Götalands

2 662

9 248

7 498

20 160

39 568

Värmlands

768

2 514

2 238

3 751

9 271

Örebro

525

1 627

1 713

7 166

11 031

Västmanlands

206

906

853

3 304

5 269

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

384

2 394

1 859

4 428

9 065

Gävleborgs

483

1 955

2 306

3 863

8 607

Västernorrlands

529

1 211

1 148

1 660

4 548

Jämtlands

364

1 303

825

2 705

5 197

Västerbottens

566

1 449

1 183

1 480

4 678

Norrbottens

330

1 002

943

2 089

4 364

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

672

1 908

1 887

6 416

10 883

Götalands mellanbygder

1 114

4 557

8 189

40 459

54 319

Götalands norra slättbygder

1 065

4 381

3 841

14 407

23 694

Svealands slättbygder

2 265

8 462

9 113

25 327

45 167

Götalands skogsbygder

5 156

17 230

16 531

46 160

85 077

Mellersta Sveriges skogsb.

1 520

6 035

4 787

11 570

23 912

Nedre Norrland

1 239

4 598

4 633

8 475

18 945

Övre Norrland

1 099

3 068

2 452

4 510

11 129

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

935

5 884

4 152

7 724

18 695

2,1- 5,0

3 821

10 566

5 401

3 072

22 860

5,1- 10,0

3 556

12 211

9 694

7 864

33 325

10,1- 20,0

2 269

9 521

12 919

20 221

44 930

20,1- 30,0

1 027

3 429

5 825

22 427

32 708

30,1- 50,0

922

2 965

5 464

30 128

39 479

50,1- 100,0

990

3 234

4 304

38 494

47 022

100,1 -

610

2 429

3 674

27 394

34 107

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

125

1 865

1 695

5 194

8 879

2,1 - 5,0

2 103

4 141

1 634

528

8 406

5,1 - 10,0

4 777

14 907

7 135

3 184

30 003

10,1 - 20,0

2 829

14 034

14 476

10 170

41 509

20,1 - 30,0

1 145

4 535

8 014

16 293

29 987

30,1 - 50,0

1 215

3 478

7 240

28 552

40 485

50,1 - 100,0

1 062

4 032

6 050

43 987

55 131

100,1-

874

3 247

5 189

49 416

58 726

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2010

14 130

50 239

51 433

157 324

273 126

2010 enl tidigare LBR-def.

13 257

44 392

47 347

156 570

261 566

2007

13 882

45 446

45 199

137 159

241 686

2005

11 833

45 536

45 774

118 866

222 009

2003

11 419

45 885

46 246

106 913

210 463

1999

14 186

48 083

45 196

86 179

193 644


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.