Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2010

1b. Number of holdings with cattle in June 2010

Område
Storleksgrupp

Kor för mjölkproduktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

77

270

347

394

324

428

Uppsala

203

404

605

716

627

749

Södermanlands

164

321

484

541

495

585

Östergötlands

354

668

1 020

1 153

1 077

1 221

Jönköpings

540

1 096

1 633

1 848

1 733

1 945

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

227

729

954

1 095

984

1 155

Kalmar

496

788

1 277

1 440

1 324

1 514

Gotlands

258

234

492

580

546

600

Blekinge

87

447

534

573

524

600

Skåne

510

1 828

2 335

2 526

2 376

2 678

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

322

637

958

1 068

977

1 151

Västra Götalands

1 019

2 168

3 184

3 627

3 347

3 898

Värmlands

139

525

661

768

656

817

Örebro

112

321

432

499

465

537

Västmanlands

58

179

237

274

241

296

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

126

376

501

587

507

640

Gävleborgs

198

391

588

703

596

750

Västernorrlands

149

318

465

582

500

626

Jämtlands

177

245

422

497

447

526

Västerbottens

279

159

437

566

519

598

Norrbottens

124

86

209

258

229

272

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

297

600

894

988

913

1 048

Götalands mellanbygder

820

1 285

2 102

2 366

2 207

2 473

Götalands norra slättbygder

641

954

1 594

1 834

1 712

1 970

Svealands slättbygder

615

1 433

2 045

2 391

2 106

2 539

Götalands skogsbygder

1 965

5 512

7 464

8 354

7 715

8 870

Mellersta Sveriges skogsb.

336

1 084

1 415

1 618

1 430

1 759

Nedre Norrland

503

992

1 491

1 774

1 541

1 900

Övre Norrland

442

330

770

970

870

1 027

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

 

 

- 2,0

48

446

494

522

418

593

2,1- 5,0

4

716

720

821

660

998

5,1- 10,0

36

1 524

1 560

1 774

1 491

2 053

10,1- 20,0

236

2 517

2 750

3 220

2 775

3 533

20,1- 30,0

369

1 706

2 075

2 437

2 210

2 599

30,1- 50,0

982

2 072

3 052

3 540

3 274

3 678

50,1- 100,0

2 109

2 018

4 112

4 663

4 425

4 742

100,1 -

1 835

1 191

3 012

3 318

3 241

3 390

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

43

223

266

290

242

311

 

2,1 - 5,0

3

200

203

223

178

291

 

5,1 - 10,0

12

1 036

1 048

1 246

940

1 498

 

10,1 - 20,0

139

2 232

2 369

2 761

2 337

3 121

 

20,1 - 30,0

254

1 764

2 017

2 368

2 114

2 574

 

30,1 - 50,0

712

2 389

3 100

3 599

3 269

3 785

 

50,1 - 100,0

2 037

2 525

4 554

5 195

4 937

5 310

 

100,1-

2 419

1 821

4 218

4 613

4 477

4 696

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586

2010 enl tidigare LBR-definition

5 593

11 766

17 325

19 824

18 123

21 047

2007

7 096

12 494

19 549

22 501

20 780

23 878

2005

8 548

12 823

21 254

24 808

22 888

26 179

2003

9 720

12 681

22 365

26 457

24 883

27 905

1999

13 963

14 254

27 226

32 231

29 189

33 978


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.