Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med svin i juni 2010

3b. Number of holdings with pigs in June 2010

Område
Storleksgrupp

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Smågrisar

Summa svin

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

8

17

19

10

29

Uppsala

22

36

39

29

54

Södermanlands

21

27

32

24

38

Östergötlands

39

50

70

46

83

Jönköpings

11

21

22

18

36

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15

20

23

13

29

Kalmar

36

46

71

42

81

Gotlands

17

30

49

41

57

Blekinge

17

22

39

20

42

Skåne

234

332

370

279

448

 

 

 

 

 

 

Hallands

103

148

212

141

239

Västra Götalands

106

145

232

134

280

Värmlands

12

16

39

18

42

Örebro

16

22

37

18

44

Västmanlands

11

13

34

24

36

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8

17

20

12

28

Gävleborgs

9

17

33

10

43

Västernorrlands

7

8

15

5

18

Jämtlands

4

9

11

7

16

Västerbottens

22

30

36

17

44

Norrbottens

5

5

7

5

8

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

173

243

332

224

371

Götalands mellanbygder

138

207

269

197

319

Götalands norra slättbygder

102

132

220

135

255

Svealands slättbygder

79

118

178

112

215

Götalands skogsbygder

155

222

254

173

332

Mellersta Sveriges skogsb.

27

35

46

25

64

Nedre Norrland

22

37

68

24

85

Övre Norrland

27

37

43

23

54

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

67

87

109

75

131

2,1-5,0

16

43

40

15

69

5,1-10,0

33

64

66

31

101

10,1-20,0

74

129

122

98

174

20,1-30,0

56

92

104

72

127

30,1-50,0

91

134

172

114

211

50,1-100,0

168

219

291

219

346

100,1-

218

263

506

289

536

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

59

74

99

69

112

2,1 - 5,0

6

18

23

9

35

5,1 - 10,0

31

64

63

29

99

10,1 - 20,0

74

127

117

86

173

20,1 - 30,0

53

92

102

71

130

30,1 - 50,0

98

146

170

120

212

50,1 - 100,0

166

221

294

216

355

100,1-

236

289

542

313

579

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2010

723

1 031

1 410

913

1 695

2010 enl tidigare LBR-definition

714

1 014

1 401

906

1 674

2007

1 049

1 433

1 937

1 312

2 277

2005

1 259

1 767

2 306

1 644

2 794

2003

1 894

2 468

2 993

2 217

3 669

1999

2 480

4 111

4 909

3 660

6 014


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.