Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med höns, kycklingar och kalkoner i juni 2010

4b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2010

Område
Storleksgrupp

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar

Kalkoner

Län

 

 

 

 

Stockholms

159

14

3

..

Uppsala

142

27

8

4

Södermanlands

149

22

8

..

Östergötlands

195

26

11

5

Jönköpings

279

21

3

3

 

 

 

 

 

Kronobergs

172

25

11

7

Kalmar

222

28

15

3

Gotlands

70

11

1

4

Blekinge

69

8

11

..

Skåne

492

73

48

16

 

 

 

 

 

Hallands

149

19

11

3

Västra Götalands

729

78

29

23

Värmlands

151

26

3

3

Örebro

118

20

3

7

Västmanlands

48

4

4

..

 

 

 

 

 

Dalarnas

134

19

3

4

Gävleborgs

124

14

4

..

Västernorrlands

112

18

..

6

Jämtlands

83

15

..

..

Västerbottens

77

13

..

..

Norrbottens

29

6

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

214

31

32

9

Götalands mellanbygder

359

52

34

9

Götalands norra slättbygder

339

41

17

15

Svealands slättbygder

590

84

24

15

Götalands skogsbygder

1 383

153

49

32

Mellersta Sveriges skogsb.

368

54

15

8

Nedre Norrland

320

49

7

10

Övre Norrland

130

23

3

4

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

282

57

22

5

2,1-5,0

778

109

25

17

5,1-10,0

838

119

30

21

10,1-20,0

735

76

20

21

20,1-30,0

332

44

8

8

30,1-50,0

279

29

12

4

50,1-100,0

270

33

24

15

100,1-

189

20

40

11

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

116

33

17

..

2,1 - 5,0

434

65

10

12

5,1 - 10,0

958

142

38

21

10,1 - 20,0

859

94

24

26

20,1 - 30,0

393

47

11

7

30,1 - 50,0

369

41

13

6

50,1 - 100,0

321

34

24

15

100,1-

253

31

44

13

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

2010

3 703

487

181

102

2010 enl tidigare LBR-definition

3 514

461

176

99

2007

4 245

496

212

130

2005

4 916

634

234

338

2003

5 422

672

238

..

1999

6 441

829

87

..


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.