Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 1601

Antal nötkreatur i december 2015
Number of cattle in December 2015
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet företag med mjölkkor minskar

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 428 400 st i december 2015, vilket är en liten nedgång sedan december 2014. Sedan föregående år har antalet mjölkkor minskat med 2,1 % medan antalet övriga kor ökat med 1,5 %. Antalet kvigor, tjurar och stutar har ökat med 0,7 % sedan december 2014. Det är kvigor, tjurar och stutar mellan 1 och 2 år som ökat med 2,3% medan djuren över 2 år minskat med drygt 4 % på ett år.

Sedan december 2000 har antalet nötkreatur minskat med nästan 12 %, medan antalet mjölkkor minskat med 21 %. Antalet övriga kor har däremot ökat med närmare 15 % sedan december 2000. Övriga kategorier har minskat i antal under motsvarande period.

Antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Sedan december 2014 har antalet företag minskat med nästan 500 st, eller 2,7 %. För företag med mjölkkor är minskningen 6,1 % sedan ett år tillbaka. Mellan juni 2014 och juni 2015 var minskningen 5,6 %.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2015