Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 23 SM 1701

Antal nötkreatur i december 2016
Number of cattle in December 2016
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Antalet företag med mjölkkor fortsätter att minska

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 000 st i december 2016, vilket är en liten uppgång jämfört med december 2015. Sedan föregående år har dock antalet mjölkkor minskat med 3,2 % medan antalet övriga kor ökat med 6,7 %. Antalet kvigor, tjurar och stutar har ökat med 1,3 % sedan december 2015. Det är antalet tjurar och stutar som ökat med 5,2 % medan antalet kvigor minskat med 0,7 % på ett år och antalet kalvar varit oförändrat.

Sedan december 2000 har antalet nötkreatur minskat med drygt 11 %, medan antalet mjölkkor minskat med 23 %. Antalet övriga kor har däremot ökat med närmare 22 % under motsvarande period. Övriga kategorier har minskat i antal under motsvarande period.

Totalt antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Sedan december 2015 har antalet företag minskat med nästan 450 st, eller 2,6 %. För företag med mjölkkor är minskningen 7,4 % sedan ett år tillbaka.

 

Figur A. Antal nötkreatur i december 1995–2016