Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2010

JO 40 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Arbetsinsats i jord- och skogsbruk med uppdelning på personalkategorier 2010

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2010

Riksområde

Riksområde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksområde 2

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

800-

 

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

 

1600-

 

3200-

 

standardtimmar

1599

 

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

3199

 

5599

 

Antal företag i urvalet

86

 

71

 

 

26

 

38

 

 

31

 

50

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009,2010)

4 349

 

2 803

 

 

341

 

1 192

 

 

644

 

1 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,1

E

0,4

D

 

0,9

C

0,9

B

 

0,8

C

1,0

A

Medbrukare och anhöriga

0,0

F

0,1

E

 

0,1

F

0,2

E

 

0,1

F

0,2

E

Anställda

0,0

E

0,2

E

 

-

 

0,1

F

 

-

 

0,1

F

Summa AWU

0,2

E

0,7

D

 

1,0

B

1,2

C

 

0,9

C

1,2

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

1 172

C

1 689

C

 

2 439

C

2 685

B

 

2 319

B

2 829

B

Medbrukare och anhöriga

140

E

469

D

 

745

E

961

D

 

558

E

790

D

Regelbundet anställda

46

E

426

E

 

43

F

382

E

 

3

F

236

E

Tillfälligt anställda

6

F

100

E

 

-

 

26

F

 

3

F

4

F

Summa timmar i jordbruk

1 365

C

2 684

C

 

3 227

B 4

4 054

B

 

2 883

C

3 859

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

26

D

30

E

 

68

E

53

E

 

216

E

104

E

Anställda

-

 

3

F

 

1

F

-

 

 

-

 

1

F

Summa timmar i skogsbruk

26

D

33

E

 

69

E

53

E

 

216

E

105

E


9. forts.

Riksområde

Riksområde 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

1600-

 

 

1600-

 

3200-

 

5600-

 

 

800-

 

 

1600-

 

standardtimmar

3199

 

 

3199

 

5599

 

 

 

 

3199

 

 

5599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

33

 

 

90

 

110

 

164

 

 

91

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2009, 2010)

402

 

 

1 387

 

2 775

 

1 187

 

 

8 265

 

 

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, arbetskraftsenhet (AWU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudbrukare

0,9

C

 

0,9

B

1,0

B

0,9

B

 

0,6

C

 

0,8

C

Medbrukare och anhöriga

0,1

F

 

0,1

E

0,2

D

0,7

C

 

0,0

E

 

0,1

E

Anställda

-

 

 

-

 

0,1

E

0,8

D

 

-

 

 

0,0

F

Summa AWU

1,0

C

 

0,9

B

1,2

B

2,4

B

 

0,6

C

 

1,0

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i jordbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstid för huvudbrukare

2 650

B

 

2 462

B

2 758

B

2 639

B

 

1 875

B

 

2 283

B

Medbrukare och anhöriga

517

E

 

601

D

945

C

2 119

C

 

383

D

 

825

D

Regelbundet anställda

-

 

 

14

F

282

E

1 985

D

 

14

F

 

93

E

Tillfälligt anställda

1

F

 

2

F

16

E

187

E

 

4

F

 

25

F

Summa timmar i jordbruk

3 168

C

 

3 078

B

4 002

B

6 930

B

 

2 276

B

 

3 226

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats i skogsbruk, timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukare, medbrukare och anhöriga

226

E

 

175

D

79

D

56

E

 

171

D

 

60

E

Anställda

-

 

 

0

F

0

F

4

F

 

10

F

 

3

F

Summa timmar i skogsbruk

226

E

 

175

D

79

D

59

E

 

181

D

 

63

E