Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2001

JO 40 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

24.Investeringar 2001 i jord- och skogsbruk. EU:s typklassificering. Genomsnitt per företag i kronor

24.Investments 2001 in agriculture and forestry. Average per holding, SEK

Region

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

 

 

 

 

veg.prod

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

16-

 

16-

 

40-

 

 

16-

 

European Size Units (ESU)

40

 

100

 

40

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

126 579

E

183 192

E

46 903

E

18 454

E

132 700

E

 

50 124

E

Ekonomibyggnader

24 525

E

55 539

E

26 168

E

8 960

E

29 323

E

 

47 739

E

Byggnadsinventarier

2 726

E

45 967

F

5 492

E

10 101

E

32 713

E

 

4 330

F

Markinventarier och markanläggningar

1 545

F

280

F

-

 

-

 

2 823

F

 

-

 

Summa jordbruk

155 376

E

284 978

E

78 563

E

37 515

E

197 559

D

 

102 193

E

Nettoinvesteringar

138 224

E

239 777

E

63 290

D

34 416

E

176 418

D

 

95 771

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

1 568

F

139

F

-

 

-

 

4 017

F

 

835

E

Inventarier och markanläggningar

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

Summa skogsbruk

1 568

F

139

F

-

 

-

 

4 017

F

 

835

E

Nettoinvesteringar

1 568

F

139

F

-

 

-

 

4 017

F

 

793

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa investeringar i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jord- och skogsbruk

156 944

E

285 118

E

78 563

E

37 515

E

201 576

D

 

103 028

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar

139 793

E

239 916

E

63 290

D

34 416

E

180 435

D

 

96 565

E


 

24. forts.

Region

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Köttdjur

 

Blandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

 

 

16-

 

40-

 

European Size Units (ESU)

100

 

 

40

 

100

 

 

100-

 

40

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

123 825

D

 

71 683

E

81 271

D

 

275 208

D

120 767

E

63 200

E

Ekonomibyggnader

22 350

E

 

8 081

E

55 730

E

 

73 706

E

40 125

E

44 102

E

Byggnadsinventarier

32 275

E

 

811

E

64 534

E

 

302 045

E

11 788

E

74 750

F

Markinventarier och markanläggningar

-

 

 

-

 

393

F

 

1 066

F

1 332

F

88

G

Summa jordbruk

178 451

D

 

80 575

E

201 928

D

 

652 025

E

174 012

E

182 140

E

Nettoinvesteringar

144 039

D

 

61 513

E

182 712

D

 

586 384

E

155 382

E

173 582

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap

2 912

F

 

750

F

3 036

F

 

3 367

F

4 147

F

218

G

Inventarier och markanläggningar

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

Summa skogsbruk

2 912

F

 

750

F

3 036

F

 

3 367

F

4 147

F

218

G

Nettoinvesteringar

2 097

E

 

-149

G

1 631

F

 

3 315

F

-2 097

G

218

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa investeringar i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jord- och skogsbruk

181 363

D

 

81 325

E

204 964

D

 

655 391

E

178 159

E

182 358

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoinvesteringar

146 136

D

 

61 365

E

184 343

D

 

589 699

E

153 285

E

173 800

E