Statens Jordbruksverk

Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksekonomiska undersökningen 2002

JO 40 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

17. Markanvändning 2002. Hektar per företag

17. Use of arable land 2002. Hectares per holding

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod

 

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

Storleksgrupp,

16-

 

40-

 

 

16-

 

 

16

 

40-

 

 

16-

 

Standardtimmar

40

 

100

 

 

40

 

 

40

 

100

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

39

E

78

C

 

27

D

 

7

E

18

C

 

7

D

Oljeväxter

3

E

9

D

 

1

E

 

-

 

0

F

 

-

 

Baljväxter

1

E

8

E

 

1

F

 

-

 

0

F

 

0

G

Sockerbetor

0

F

3

E

 

7

D

 

0

F

0

F

 

0

G

Potatis

-

 

0

F

 

3

E

 

0

F

0

F

 

0

F

Slåtter- och betesvall)

10

F

9

E

 

4

E

 

15

C

26

C

 

20

D

Frövall

1

F

2

F

 

0

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

0

F

2

F

 

0

F

 

-

 

-

 

 

-

 

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväxter)

0

E

1

E

 

0

E

 

-

 

0

E

 

0

F

Träda

9

E

15

D

 

4

E

 

0

F

4

D

 

1

F

Summa åker under eget bruk

63

C

127

C

 

47

D

 

22

C

49

B

 

29

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

5

E

3

E

 

3

E

 

6

E

11

C

 

10

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

38

E

26

E

 

5

F

 

56

E

46

D

 

60

D


17. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

Driftsinriktning

Mjölk

 

Mjölk

 

 

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

 

Svin

 

Storleksgrupp,

40-

 

 

16-

 

40-

 

 

100-

 

 

16-

 

 

40-

 

Standardtimmar

100

 

 

40

 

100

 

 

 

 

 

40

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkerarealens användning, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

14

C

 

8

E

12

D

 

50

E

 

10

D

 

33

D

Oljeväxter

0

F

 

0

G

-

 

 

1

F

 

-

 

 

2

E

Baljväxter

0

F

 

-

 

-

 

 

0

F

 

0

F

 

1

E

Sockerbetor

0

F

 

-

 

-

 

 

1

F

 

-

 

 

2

E

Potatis

0

F

 

0

F

0

F

 

1

F

 

0

F

 

2

E

Slåtter- och betesvall

35

C

 

24

C

43

C

 

64

D

 

43

C

 

14

D

Frövall

-

 

 

0

F

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Industrigröda (inkl. energiskog)

-

 

 

-

 

-

 

 

1

F

 

-

 

 

0

F

Andra växtslag (inkl. trädgårdsväxter)

0

F

 

0

F

0

F

 

0

E

 

0

F

 

0

E

Träda

2

E

 

1

F

3

E

 

11

E

 

2

E

 

7

D

Summa åker under eget bruk

51

C

 

33

D

57

C

 

127

D

 

54

C

 

60

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark, ha

23

D

 

3

E

3

E

 

32

E

 

23

E

 

11

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmark, ha

58

D

 

108

E

176

D

 

108

E

 

46

D

 

33

D