Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”.

Background

The Farm Economics Survey (JEU) is an annual book-keeping survey. The aim of the survey is to illustrate the development of receipts and costs in agriculture. As a member state of the EU Sweden is obliged to deliver data to the Farm Accountancy Data Network (FADN). A database containing data on 1 025 farms is delivered annually to DG Agriculture at the EU Commission.

The base of the calculations is nominal result in agriculture or loss at current costs. The current cost for an asset is the replacement value reduced by depreciation.

In data management Statistics Sweden (SCB) cooperates with LRF Konsult and with local agents all over the country. The data is subject to intensive control processing both at the national level and at DG Agriculture.

Results

The results shown in the tables are based on Swedish typology as well as EU typology and show receipts and costs in agriculture for the year 2013.

The tables based on Swedish typology indicate that the gross margin increased for the beef cattle farmers as well as for the dairy farmers. The significant positive income development was a result of the increase of both the price for milk and for cattle.

Crop farms together with pig farms show lower result in 2013. However, the pig farms showed some increase of income for the year 2013. At the same time, the operating costs, depreciations and other overheads increased for pig farmers in general during 2013.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Receipts, costs and results for holdings with crop production 2012 and 2013. Average per holding, SEK

2. Receipts, costs and results for holdings with milk production 2012 and 2013. Average per holding, SEK

3. Receipts, costs and results for holdings with beef and pig production 2012 and 2013. Average per holding, SEK

4. Receipts in agriculture per holding 2013, SEK

5. Costs and results in agriculture per holding 2013, SEK

6. Receipts, costs and results in forestry per holding 2013, SEK

7. Use of arable land per holding 2013, hectares

8. Average number of livestock 2013

9. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2013

10. Calculated values of different real assets at the end of the fiscal year per holding 2013, SEK

11. Investments in agriculture and forestry per holding 2013, SEK

12. Receipts in agriculture per holding 2013, SEK

13. Costs and results in agriculture per holding 2013, SEK

14. Receipts, costs and results in forestry per holding 2013, SEK

15. Use of arable land per holding 2013, hectares

16. Average number of livestock 2013

17. Working hours in agriculture and forestry by types of labour force 2013

18. Calculated values of different real assets at the end of the investigation year per holding 2013, SEK

19. Investments in agriculture and forestry per holding 2013, SEK

     

List of terms

Aktiebolag

Allmänna omkostnader

Anhöriga

Anställda

Antal

Arbete

Arbetsinsatser

Arbetskostnader för anställda

Arbetskraft

Arbetskraftenheter

Arbetstid

Arealersättning

Arrendekostnader

Avelssvin

Avskrivningar

Avskrivningskostnader

Baggar och lamm

Baljväxter

Bekämpningsmedel

Betesmark

Bokföringsuppgifter

Brukare

Brukarfamilj

Bruttoinvesteringar

Bruttoresultat

Byggnadsinventarier

Direktersättningar

Diverse kostnader

Djurbidrag

Djurskötsel

Driftsinriktning

Driftkostnader

Driv- och smörjmedel

Ekologisk odling

Ekonomibyggnad

El

Energiskog

Ersättningar

Fabrikspotatis

Finansiellt netto

Fjäderfä

Frövall

Fruktträd

Fysisk person

Företag

Förnödenheter

Försäkringar

Grovfoder och bete

Grödor

Gurka

Gårdstöd

Handelsbolag

Handelsgödsel

Huvudbrukare

Hästar

Höns

Industrigröda

Inkomst

Intäkter

Jordbruksfastighet

Jordbruksföretag

Jordbruksverket

Jordbruksväxter

Kalkylerade nuvärden

Kalvar

Kapitalinsats

Kompensationsbidrag

Kor

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder

Kostnader

Kycklingar

Köpfodermedel

Köttdjur

Lager

Lagerförändring

Lagerprodukter

Leveransvirke

Likvida medel

Långfristiga skulder

Län

Markanläggningar

Markinventarier

Marknadsvärde

Maskiner

Massa

Matpotatis

Medbrukare

Miljöersättningar

Mjölk

Mjölkkor

Målpopulation

Naturgas

Naturauttag

Nettoresultat

Norra Sverige

Nukostnad

Nöt, nötkreatur

Oljelin

Oljeväxter

Omsättning

Personbil

Population

Produktions- och bidragsrätter

Redskap

Regelbundet anställda

Resultat

Riksområde

Räntenetto

Räkenskapsår

Sallad

Sinkor och utslagskor

Skog(en)

Skog på rot

Skogsbruk

Skogsareal

Skogsfastighet

Skogsvård

Skulder

Slaktsvin

Slåtter- och betesvall

Smågrisar

Sockerbetor

Spannmål

Spenat

Stamdjur

Storleksgrupp

Summa

Svin

Södra och mellersta Sveriges skogs-och dalbygder

Södra och mellersta Sveriges slättbygder

Tackor

Tillfälligt anställda

Tillgångar

Timmar

Tomat

Träda

Trädgårdsföretag

Trädgårdsväxter

Typklassificering

Underhåll

Uppfödning av kalvar

Urval

Utsäde

Uttagen areal

Vall och rotfrukter

Värphönsras

Växthus

Växtodling

Åker under eget bruk

Åkermark

År

Ägg

Övriga kostnader

Joint-stock company

Expenditures

Relatives

Employees

Number

Labour

Labour input

Labour costs of employees

Labour force

Annual Work Units, AWU

Working hours

Area payments

Rents paid

Breeding pigs

Depreciations

Depreciation costs

Rams and lambs

Leguminous plants

Pesticides

Pasture

Accountancy data

Holder, farmer

Holder`s family

Gross investments

Net earnings, net income

Fixtures

Direct payments

Other overheads

Livestock premiums

Animal breeding

Type of farming

Production costs

Fuel oil and lubricants

Organic farming

Farm building

Electricity

Energy forest

Compensations

Potatoes for processing

Interest paid

Poultry

Seed ley

Fruit tree

Individual farmer

Holding

Requisites

Insurances

Roughage and pasture

Crops

Cucumber

Single payment scheme

General partnership

Fertilizers

Main holder

Horses

Fowls

Industrial crop

Income

Receipts/revenue

Agricultural real estate

Agricultural holding

Swedish Board of Agriculture

Agricultural plants

Calculated present values

Calves

Capital investment

Compensatory payments

Cows

Short-term claims

Short-term liabilities

Costs

Chickens

Purchased feeding-stuffs

Beef cattle

Stock

Change of stock

Stock

Delivery logs

Liquid assets

Long-term liabilities

County

Fixed capital in roads and ditches

Properties (such as permanent fences etc.)

Market value

Machinery

Pulp wood

Food-potatoes

Co-holder/second holder

Agri-environmental payments

Milk

Dairy cows

Target population

Natural gas

Benefits in kind

Net profit/loss

Northern Sweden

Current cost

Cattle

Linseed

Oil seed

Turnover

Car

Population

Quotas and other rights

Equipment

Regular employees

Trading result

Major region

Net interest

Fiscal year

Lettuce

Dry- and cull-dairy cows

Forest

Standing forest

Forestry

Forest land

Forest property

Silviculture

Liabilities

Fattening pigs

Pastures and meadows

Piglets

Sugar beets

Grain

Spinach

Animals for breeding

Size

Total

Pigs

Forest districts in Central and Southern Sweden

Plain districts in Central and Southern Sweden

Ewes

Temporary employees

Assets

Hours

Tomato

Fallow

Horticultural holdings

Horticultural plants

Typology

Maintenance

Breeding of calves

Sample

Seed

Arable land set aside

Root crops

Laying hens

Greenhouse

Crop production

Arable land

Arable land

Year

Eggs

Other overheads