Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2013

JO 40 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Kostnader och resultat i jordbruket per företag 2013, kronor

13. Costs and results in agriculture per holding 2013, SEK

Länsgrupp

Länsgrupp 1

 

Länsgrupp 2

Driftsinriktning

Spannmål

 

Blandad veg. prod.

 

Mjölk

 

Mjölk

Storleksgrupp,

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

15 000–

 

standardiserad intäkt, euro

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

99 999

 

Antal företag i urvalet

56

 

23

 

 

39

 

 

28

 

157

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

2 944

 

713

 

 

1 917

 

 

475

 

1 874

 

 

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

8 900

F

3 400

F

 

145 000

F

 

103 600

D

633 100

C

 

129 900

D

Handelsgödsel

117 200

C

726 900

D

 

96 500

D

 

23 200

E

89 200

C

 

21 100

D

Bekämpningsmedel

37 700

C

297 200

D

 

56 400

D

 

3 000

E

13 600

D

 

2 500

E

Driv- och smörjmedel

88 200

C

494 800

D

 

54 900

D

 

24 900

D

140 300

C

 

38 000

C

Utsäde

64 700

C

276 000

D

 

47 300

C

 

10 700

E

51 800

C

 

14 800

E

Summa förnödenheter

316 600

C

1 798 400

D

 

400 200

E

 

165 500

D

928 000

B

 

206 300

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

16 000

E

120 200

E

 

20 900

E

 

14 200

D

53 300

C

 

11 100

E

Maskiner

44 400

C

278 800

D

 

57 100

D

 

38 400

D

150 600

C

 

44 700

D

Summa underhåll

60 400

C

399 000

D

 

78 000

D

 

52 600

D

203 900

C

 

55 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

18 100

C

70 300

D

 

27 700

D

 

19 800

D

75 300

B

 

18 200

C

Försäkringar

23 100

C

68 700

C

 

23 300

C

 

18 200

C

50 800

B

 

20 100

C

Personbil

16 000

E

34 900

D

 

8 100

E

 

6 900

E

17 000

D

 

7 600

E

Diverse kostnader växtodling

18 000

D

54 400

E

 

36 000

E

 

17 900

E

56 800

C

 

14 700

E

Diverse kostnader djurskötsel

7 300

F

2 100

E

 

54 300

F

 

61 200

D

210 300

B

 

59 200

D

Allmänna omkostnader

92 300

D

447 800

D

 

133 800

D

 

64 000

D

289 000

C

 

76 300

D

Summa driftskostnader

174 700

D

678 200

D

 

283 100

D

 

188 100

D

699 300

B

 

196 100

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

551 700

C

2 875 600

D

 

761 400

D

 

406 100

D

1 831 100

B

 

458 200

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

19 800

F

238 100

E

 

25 100

F

 

6 100

F

145 800

D

 

4 300

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

571 500

C

3 113 700

D

 

786 400

D

 

412 200

D

1 976 900

B

 

462 500

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

262 200

D

2 095 500

D

 

332 400

E

 

141 700

E

959 600

C

 

176 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

32 800

D

171 300

E

 

68 200

E

 

33 500

E

232 000

D

 

17 200

D

Markinventarier och markanl.

2 300

E

10 500

E

 

1 700

E

 

400

E

8 800

D

 

100

E

Maskiner

79 600

C

473 600

D

 

64 300

E

 

40 200

D

189 400

C

 

51 500

D

Summa avskrivningar till nukostnad

114 700

C

655 400

D

 

134 200

E

 

74 100

D

430 200

C

 

68 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

147 500

E

1 440 100

D

 

198 100

E

 

67 600

E

529 400

C

 

107 500

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

34 500

E

825 500

E

 

61 600

E

 

8 800

E

93 900

D

 

9 500

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

113 000

E

614 600

E

 

136 600

E

 

58 800

E

435 500

C

 

98 100

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

14 900

E

183 400

E

 

24 000

E

 

-5 900

F

77 500

D

 

-2 500

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

98 200

E

431 200

E

 

112 500

F

 

64 700

E

358 000

D

 

100 600

E


 

13. forts.

Länsgrupp

Länsgrupp 2

 

Länsgrupp 3

 

Riket

 

Driftsinriktning

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Mjölk

 

 

Köttdjur

 

Blandat

 

Storleksgrupp,

100 000–

 

 

15 000–

 

100 000–

 

 

500 000–

 

 

15 000–

 

 

100 000–

 

standardiserad intäkt, euro

499 999

 

 

99 999

 

499 999

 

 

 

 

 

99 999 

 

 

499 999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

102

 

 

27

 

57

 

 

58

 

 

133

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2010)

1 184

 

 

267

 

562

 

 

471

 

 

6 137

 

 

776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnödenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpfodermedel

639 200

C

 

140 700

D

666 500

C

 

2 970 600

D

 

61 800

E

 

453 700

E

Handelsgödsel

74 500

D

 

6 400

F

53 400

D

 

265 500

D

 

19 800

D

 

226 000

D

Bekämpningsmedel

14 200

E

 

400

F

4 400

E

 

54 900

E

 

3 200

E

 

88 700

E

Driv- och smörjmedel

124 100

C

 

47 000

D

146 300

C

 

482 300

D

 

48 900

C

 

215 900

D

Utsäde

45 400

C

 

10 500

E

48 300

D

 

161 700

D

 

14 200

D

 

160 400

D

Summa förnödenheter

897 500

C

 

205 000

C

918 900

C

 

3 935 000

D

 

148 000

D

 

1 144 700

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader, byggnadsinventarier, markinventarier och markanläggningar

46 700

C

 

10 200

D

50 900

E

 

283 300

D

 

16 700

D

 

63 600

D

Maskiner

138 500

C

 

41 600

D

150 400

C

 

406 700

D

 

43 600

D

 

187 700

D

Summa underhåll

185 200

C

 

51 800

D

201 300

C

 

689 900

D

 

60 200

C

 

251 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El

65 500

C

 

34 700

C

87 600

C

 

231 900

D

 

21 400

C

 

74 500

D

Försäkringar

47 800

B

 

23 600

C

52 300

C

 

108 600

C

 

23 800

C

 

53 600

C

Personbil

16 600

D

 

10 400

E

18 600

D

 

51 400

D

 

9 900

D

 

25 900

E

Diverse kostnader växtodling

47 500

C

 

20 100

D

68 800

D

 

122 500

D

 

23 600

D

 

68 500

E

Diverse kostnader djurskötsel

191 200

C

 

79 700

D

239 500

C

 

779 500

D

 

24 900

D

 

131 600

E

Allmänna omkostnader

265 800

C

 

100 000

D

312 100

D

 

1 163 800

D

 

93 400

C

 

362 100

D

Summa driftskostnader

634 400

B

 

268 600

C

778 800

C

 

2 457 800

D

 

197 000

C

 

716 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar, arbets-, arrendekostn.

1 717 100

C

 

525 300

C

1 899 000

C

 

7 082 700

D

 

405 200

C

 

2 112 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetskostnad anställda

150 200

D

 

18 800

F

192 300

D

 

1 405 000

D

 

15 800

E

 

267 700

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kostnader före avskrivningar och arrendekostnader

1 867 300

C

 

544 100

C

2 091 300

C

 

8 487 700

D

 

421 000

C

 

2 379 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före avskrivningar, arrendekostn. och finansiellt netto

838 600

C

 

226 100

D

821 300

D

 

3 033 100

C

 

194 100

D

 

893 200

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader och byggnadsinventarier

205 700

D

 

42 800

E

225 800

D

 

749 200

D

 

34 800

D

 

167 600

E

Markinventarier och markanl.

5 400

E

 

200

F

7 100

E

 

38 900

E

 

1 200

E

 

19 000

E

Maskiner

170 200

C

 

70 300

D

201 900

C

 

446 700

C

 

64 500

C

 

247 500

D

Summa avskrivningar till nukostnad

381 300

C

 

113 400

D

434 800

C

 

1 234 800

C

 

100 600

C

 

434 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före arrendekostnader och finansiellt netto till nukostnad

457 300

D

 

112 700

E

386 500

D

 

1 798 300

D

 

93 500

E

 

459 100

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendekostnader

81 400

D

 

4 600

E

59 800

E

 

666 300

D

 

22 700

D

 

144 800

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före finansiellt netto till nukostnad

375 900

D

 

108 100

E

326 700

D

 

1 131 900

D

 

70 800

E

 

314 300

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiellt netto

70 400

E

 

-17 800

E

16 600

F

 

442 600

D

 

3 900

F

 

103 900

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat till brukarfamiljens arbets- och kapitalinsats till nukostnad

305 500

D

 

125 900

E

310 100

E

 

689 300

E

 

66 900

E

 

210 400

E