Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2016

JO 40 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Intäkter och kostnader för växtodlingsföretag 2015 och 2016. Genomsnitt per företag, kronor

1. Receipts and costs in crop production 2015 and 2016. Average per holding, SEK

Riksområde

Riksområde 1

 

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

 

Storleksgrupp i

800

 

Felmarginal

800

Felmarginal

 

standardtimmar

1 599

 

 

1 599

 

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

67

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

3 872

 

 

 

3 671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

443 000

±

68 500

 

373 500

±

47 700

 

Intäkter djurskötsel

115 300

±

120 800

 

32 100

±

32 700

 

Intäkter direktersättningar

118 400

±

14 600

 

134 700

±

16 400

 

Övriga intäkter

161 700

±

51 600

 

276 700

±

111 300

 

Summa intäkter jordbruk

838 500

±

144 100

 

817 000

±

133 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

199 300

±

23 500

 

188 300

±

23 500

 

Kostnader djurskötsel

..

±

..

 

..

±

..

 

Arbetskostnad för anställda

19 500

±

16 600

 

..

±

..

 

Underhåll

82 000

±

13 200

 

85 400

±

22 000

 

Övriga driftskostnader

221 100

±

31 400

 

239 200

±

34 000

 

Summa driftskostnader

588 800

±

107 400

 

534 800

±

62 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

249 700

±

60 700

 

282 200

±

89 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

131 100

±

54 200

 

173 700

±

72 600

 

Arrendekostnader

37 100

±

13 400

 

39 000

±

14 300

 

Räntenetto

11 400

±

12 800

 

5 300

±

9 100

 

Summa övriga kostnader

179 600

±

73 700

 

218 000

±

85 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

70 000

±

76 000

 

64 200

±

63 300

 


1. forts.

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

Storleksgrupp i

1 600

 

Felmarginal

1 600

Felmarginal

standardtimmar

3 199

 

 

3 199

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

50

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

2 444

 

 

 

2 397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

1 060 000

±

162 600

 

1 077 800

±

187 600

Intäkter djurskötsel

180 600

±

245 100

 

78 400

±

87 700

Intäkter direktersättningar

271 600

±

38 100

 

289 000

±

32 100

Övriga intäkter

284 400

±

115 800

 

332 700

±

139 100

Summa intäkter jordbruk

1 796 700

±

282 900

 

1 778 000

±

263 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

472 700

±

68 500

 

435 100

±

59 600

Kostnader djurskötsel

..

±

..

 

..

±

..

Arbetskostnad för anställda

64 000

±

43 100

 

58 400

±

35 500

Underhåll

166 500

±

34 600

 

117 500

±

17 600

Övriga driftskostnader

393 800

±

49 200

 

435 400

±

104 000

Summa driftskostnader

1 193 000

±

215 400

 

1 097 500

±

179 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

603 700

±

169 100

 

680 500

±

124 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

316 900

±

87 200

 

249 800

±

57 300

Arrendekostnader

144 400

±

56 100

 

125 500

±

42 600

Räntenetto

38 600

±

30 000

 

31 100

±

27 700

Summa övriga kostnader

499 900

±

114 300

 

406 300

±

83 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

103 800

±

191 400

 

274 200

±

96 300


1. forts.

Riksområde

Riksområde 1

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

Storleksgrupp i

3 200

 

Felmarginal

3 200

Felmarginal

standardtimmar

5 599

 

 

5 599

 

År

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i urvalet

25

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företag i populationen

(LBR 2015, 2016)

668

 

 

 

696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter växtodling

2 271 600

±

412 100

 

2 368 300

±

424 100

Intäkter djurskötsel

52 700

±

64 300

 

213 700

±

233 000

Intäkter direktersättningar

495 600

±

73 900

 

546 500

±

92 600

Övriga intäkter

787 600

±

534 400

 

579 500

±

266 600

Summa intäkter jordbruk

3 607 400

±

661 700

 

3 708 000

±

567 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader växtodling

948 700

±

149 800

 

1 002 900

±

146 800

Kostnader djurskötsel

..

±

..

 

..

±

..

Arbetskostnad för anställda

202 000

±

102 800

 

322 900

±

154 900

Underhåll

253 900

±

67 800

 

258 900

±

62 600

Övriga driftskostnader

817 300

±

143 100

 

917 900

±

176 900

Summa driftskostnader

2 256 600

±

342 500

 

2 616 700

±

465 700

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

1 350 800

±

448 500

 

1 091 300

±

257 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnader

581 900

±

161 900

 

450 400

±

97 100

Arrendekostnader

431 900

±

144 300

 

491 100

±

125 900

Räntenetto

59 100

±

51 900

 

73 500

±

52 100

Summa övriga kostnader

1 072 900

±

216 400

 

1 015 100

±

185 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoresultat

277 900

±

388 900

 

76 200

±

220 300