Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksekonomiska undersökningen 2017

JO 40 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Jonas Hammarstrand, tfn 036-15 62 45, 

jonas.hammarstrand@jordbruksverket.se

/Håkan Tegenrot, SCB, tfn 010-479 60 83, hakan.tegenrot@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Statens jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4099 Serie JO – Jord- och skogsbruk, fiske. Utkom den 28 februari 2019.

URN:NBN:SE:SCB-2019-JO40SM1901_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Kort om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.