Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 42 SM 0401

Jordbrukarhushållens inkomster 2002
Incomes of agricultural households 2002

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

adobe.gif (177 bytes)  Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes)  Beskrivning av statistiken (PDF)


 

 

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster fortsatte att öka 2002

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar, d.v.s. inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter och allmän egenavgift dragits av, ökade år 2002 med 9 400 kr eller 4 %. Föregående år var ökning var 5 %.

 

Kronor per hushåll

 

Förändring (%)

 

2002

2001

 

2001-2002 

2000-2001 

1999-2000 

Inkomst av tjänst

246100

235 200

 

5

4

5

Allmänna avdrag

4 300

4 300

 

2

1

17

Nettoinkomst av

näringsverksamhet

52 400

51 200

 

2

12

13

Nettoinkomst av kapital

19 700

22 900

 

-14

-21

-5

Hushållsinkomst före

transfereringar

313 900

306 200

 

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

Skattefria positiva transfereringar

11 900

11 400

 

4

6

13

Negativa transfereringar

100 300

101 600

 

-1

-2

2

Hushållsinkomst efter

transfereringar

225 400

216 000

 

4

5

8

 

 

Hushållsinkomsten störst för hushåll med brukare i åldern 40-49 år

Hushåll där brukaren var 40-49 år hade redan 1999 den högsta genomsnittliga hus­hållsinkomsten efter transfereringar och denna grupp har också haft den största ökningen sedan dess. Hushållen där brukaren var 65 år eller äldre har under perioden 1999-2002 haft den lägsta inkomsten. Den lägsta genomsnittliga ökningen av inkomsten år 2002 (6 500 kr) hade hushåll där brukarens ålder var 30 - 39 år medan ökningen var störst (11 400) för gruppen 50 -64 år.

 

Hushållsinkomster efter transfereringar åren 2001 - 2002

Redovisningsgrupp

Kronor per hushåll

 

Förändring (%)

 

2002

2001

 

2001-2002 

2000-2001 

1999-2000 

Hela riket

225 400

216 000

 

4

5

8

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

30-39 år

211 300

204 800

 

3

6

10

40-49 år

252 200

242 300

 

4

6

9

50-64 år

242 800

231 400

 

5

5

7

65- år

168 300

160 000

 

5

4

2

 

Stora skillnader i inkomster mellan länen

Hushållsinkomsten efter transfereringar var 2002 högst i Jönköpings län med 247 400 kr följt av Västerbottens och Västmanlands län med 237 300 kr respek­tive 233 600 kr. Det innebär att hushållsinkomsten efter transfereringar för Jönköpings län låg 10 % och för de övriga två länen 5 respektive 4 % över riks­genom­snittet, som var 225 400 kr. Lägst var hushållsinkomsten i Gotlands län med 199 500 kr följt av Blekinge och Hallands län med 212 700 kr respek­tive 215 000 kr. Dessa län låg därmed 11 % respektive 6 och 5 % under riks­genom­snittet.