Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2007

JO 42 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst före transfereringar 2007. Kronor per hushåll

4. Household income before transfers in 2007. SEK per household

Redovisningsgrupp

Inkomst av tjänst

Nettoföränd­ring av expansionsmedel

Nettoinkomst av närings­verksamhet

Allmänna avdrag

Netto-inkomst av kapital

Totalt

Hela riket

301 846

3 472

59 347

4 584

37 280

397 362

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

286 694

5 316

73 966

4 718

41 428

402 686

RO 2

308 469

2 753

51 664

4 500

35 996

394 380

RO 3

322 942

691

42 215

4 461

30 189

391 576

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,015,0

370 920

812

13 943

5 266

19 068

399 477

5,110,0

349 686

1 292

17 774

4 866

21 165

385 050

10,120,0

318 391

1 945

29 657

4 371

33 273

378 894

20,130,0

284 583

2 439

52 835

4 230

40 390

376 016

30,150,0

251 150

2 181

85 549

4 032

50 842

385 690

50,1100,0

215 277

6 289

142 294

4 146

61 767

421 481

100,1200,0

196 502

16 658

188 704

4 642

70 566

467 788

200,1

195 293

32 124

235 115

4 829

80 474

538 177

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

300 899

6 055

64 065

4 586

48 709

415 143

Trädgårdsväxter

267 959

5 714

102 653

5 395

48 196

419 127

Jordbruks- och trädgårdsväxter

233 800

11 765

95 494

4 569

55 614

392 103

Mjölkkor

155 170

4 848

185 089

3 446

59 084

400 745

Köttdjur

281 474

3 417

59 869

4 006

43 195

383 948

Nötkreatur, blandat

166 384

5 385

169 214

3 327

70 184

407 841

Andra husdjur

328 050

2 253

40 330

5 632

23 764

388 765

Blandad husdjursskötsel

274 513

676

52 988

4 371

32 944

356 751

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

mest växtodling

275 008

4 955

78 714

4 595

46 343

400 426

mest husdjur

266 667

4 439

78 009

4 600

41 381

385 896

Småbruk

362 289

1 149

16 186

5 031

20 234

394 827

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

29 år

..

..

..

..

..

..

3039 år

296 427

5 030

61 627

6 138

9 869

366 815

4049 år

320 354

4 573

77 593

5 331

24 335

421 524

5064 år

325 645

3 420

72 605

5 665

43 496

439 501

65   år

246 999

1 868

18 206

1 128

54 485

320 431