Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2011

JO 42 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2011. Kronor per hushåll

4. Household income before and after transfers in 2011. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfere-

ringar

Transfereringar

Hushållsinkomst efter transfere-

ringar

Positiva, ej skattepliktiga

Skatter och allmän pen-sionsavgift

Övriga negativa transfereringar

Hela riket

415 150

10 509

96 075

1 524

328 060

Riksområden

RO 1

415 247

10 678

97 142

1 646

327 137

RO 2

419 799

10 364

95 861

1 424

332 877

RO 3

402 427

10 436

93 731

1 458

317 674

Åker, hektar

-2,0

416 465

11 864

97 582

2 136

328 611

2,1-5,0

423 012

9 913

97 694

1 839

333 391

5,1-10,0

414 463

9 597

95 774

1 602

326 684

10,1- 20,0

397 481

9 373

90 525

1 314

315 015

20,1-  30,0

394 447

9 390

88 698

1 184

313 955

30,1-  50,0

400 641

10 207

89 480

1 345

320 024

50,1-100,0

433 619

12 184

100 619

1 343

343 841

100,1-200,0

465 002

14 977

113 352

1 613

365 014

200,1-

434 574

15 631

127 042

2 186

320 977

Heltidsjordbruk

424 310

13 409

101 318

1 451

334 950

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

429 780

9 568

99 603

1 418

338 326

Trädgårdsväxter

410 886

9 685

94 280

2 007

324 283

Jordbruks- och trädgårdsväxter

422 051

11 530

101 269

2 029

330 283

Mjölkkor

403 444

13 284

95 242

1 083

320 402

Köttdjur

403 925

11 089

90 127

1 134

323 753

Nötkreatur, blandat

419 673

10 431

97 923

911

331 270

Andra husdjur

389 201

13 335

96 107

2 138

304 291

Blandad husdjursskötsel

374 388

13 776

87 841

1 872

298 450

Blandat jordbruk

- mest växtodling

399 775

13 040

93 577

1 569

317 670

- mest husdjur

397 396

11 722

91 393

1 652

316 073

Småbruk

421 219

9 419

97 385

1 716

331 537

Brukarens ålder

-29 år

30-39 år

382 976

22 344

98 047

4 191

303 082

40-49 år

449 582

22 564

115 009

2 931

354 207

50-64 år

458 619

8 235

118 123

1 240

347 490

65-    år

347 187

1 513

53 231

82

295 386