Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Hushållsinkomst efter transfereringar 2010–2012 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 2010–2012. SEK per household

 

Rad

Heltidsjordbruk1) 2012

Småbruk1)

2012

Samtliga1)

 

2012

2011

2010

Inkomst av tjänst (+)

1

238 800

404 500

344 900

333 100

326 400

Allmänna avdrag (-)

2

3 700

3 800

3 700

3 800

3 900

Inkomst av näringsverksamhet

Överskott (+)

3

184 500

41 300

84 400

86 900

83 900

Underskott (-)

4

27 000

21 600

23 600

21 000

18 700

Nettoinkomst av näringsverksamhet (5=3-4)

5

157 400

19 600

60 700

65 800

65 300

Därav nettoförändring av periodiseringsfond (+/-)

6

-2 700

-300

-1 000

1 000

700

Nettoförändring av expan-sionsmedel (+/-)

7

2 000

500

600

1 000

400

Kapitalinkomster

Överskott (+)

8

50 500

30 400

36 800

36 700

34 400

Underskott(-)

9

19 000

20 500

18 900

17 800

13 200

Nettoinkomst av kapital (10=8-9)

10

31 500

9 900

17 900

19 000

21 200

Därav räntefördelning

 Positiv (+)

11

28 900

8 400

14 900

16 900

16 400

 Negativ (-)

12

2 800

400

1 100

1 400

1 400

 Räntefördelning, netto (13=11-12)

13

26 000

8 000

13 800

15 500

15 000

Hushållsinkomst före transfereringar (14=1-2+5+7+10)

14

 

426 000

 

430 800

 

420 400

415 200

409 300

Skattefria positiva transfereringar (+)

15

13 100

9 400

10 400

10 500

10 500

Negativa transfereringar (-)

16

103 000

101 900

99 100

97 600

102 700

Därav

 

 

 

 allmän pensionsavgift
(-)

17

25 000

21 600

22 300

21 900

21 500

 skatt på förvärvsinkomster (-)

18

117 700

127 800

121 300

118 300

116 800

 skatt på kapitalinkomster (-)

19

15 100

9 100

11 000

11 000

10 300

 övriga skatter (-)

20

9 300

6 400

7 200

7 000

6 300

 skattereduktioner (+)

21

65 700

64 700

64 100

62 200

53 700

 övriga negativa transfereringar (-)

22

1 500

1 700

1 500

1 500

1 600

Hushållsinkomst efter transfereringar (14+15-16)

23

336 200

338 300

331 700

328 100

317 100