Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal brukare och maka/make, hushållsmedlemmar och hushåll 2012

10. Number of farmers and spouses, household members and households 2012

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushålls-

medlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

48 218

60 397

153 587

66 832

2,30

Riksområden

RO 1

20 702

25 943

66 410

28 681

2,32

RO 2

20 204

25 235

64 070

27 834

2,30

RO 3

7 312

9 219

23 107

10 317

2,24

Åker, hektar

-2,0

2 591

2 900

7 820

3 415

2,29

2,1-5,0

7 829

9 119

23 307

10 507

2,22

5,1-10,0

9 921

11 925

30 069

13 528

2,22

10,1- 20,0

8 707

11 232

27 209

12 421

2,19

20,1-  30,0

4 344

5 831

13 927

6 327

2,20

30,1-  50,0

4 924

6 646

16 345

7 134

2,29

50,1-100,0

5 527

7 322

19 164

7 768

2,47

100,1-200,0

3 254

4 060

11 689

4 287

2,73

200,1-

1 121

1 362

4 057

1 445

2,81

Heltidsjordbruk

11 051

14 218

39 070

15 057

2,59

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

12 181

16 073

39 130

17 450

2,24

Trädgårdsväxter

469

581

1 476

631

2,34

Jordbruks- och trädgårdsväxter

265

344

885

354

2,50

Mjölkkor

3 515

4 658

12 838

4 962

2,59

Köttdjur

6 838

9 149

23 081

9 799

2,36

Nötkreatur, blandat

206

294

759

308

2,46

Andra husdjur

2 722

3 019

8 472

3 425

2,47

Blandad husdjursskötsel

1 142

1 307

3 775

1 474

2,56

Blandat jordbruk

- mest växtodling

1 326

1 646

4 374

1 800

2,43

- mest husdjur

2 128

2 624

7 036

2 836

2,48

Småbruk

17 426

20 702

51 761

23 793

2,18

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

4 159

5 199

17 304

5 718

3,03

40-49 år

9 669

11 802

41 006

13 129

3,12

50-64 år

19 152

24 226

59 156

26 440

2,24

65-    år

14 676

18 260

33 765

20 444

1,65


10. Forts.

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Brukare och maka/make

Hushålls-medlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Län

Stockholms

1 235

1 460

3 670

1 691

2,17

Uppsala

2 023

2 539

6 501

2 813

2,31

Södermanlands

1 448

1 759

4 410

1 988

2,22

Östergötlands

2 436

3 023

7 863

3 320

2,37

Jönköpings

2 796

3 407

9 079

3 701

2,45

Kronobergs

1 800

2 288

5 841

2 484

2,35

Kalmar

2 382

3 015

7 633

3 320

2,30

Gotlands

1 061

1 357

3 665

1 499

2,44

Blekinge

1 006

1 326

3 288

1 440

2,28

Skåne

5 815

7 301

18 700

8 055

2,32

Hallands

2 380

2 939

7 540

3 214

2,35

Västra Götalands

9 622

12 185

30 736

13 419

2,29

Värmlands

2 576

3 226

8 087

3 628

2,23

Örebro

1 720

2 108

5 311

2 349

2,26

Västmanlands

1 175

1 474

3 730

1 628

2,29

Dalarnas

1 502

1 849

4 672

2 093

2,23

Gävleborgs

1 742

2 211

5 575

2 447

2,28

Västernorrlands

1 545

1 906

4 786

2 135

2,24

Jämtlands

1 183

1 508

3 837

1 718

2,23

Västerbottens

1 827

2 288

5 711

2 529

2,26

Norrbottens

  944

1 228

2 952

1 361

2,17