Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Taxerade förvärvsinkomster för brukare och maka/make 2012 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

11. Assessed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2012 distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad

förvärvsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

19 295

64 262

201 369

194 194

220 664

258 457

Riksområden

RO 1

23 194

78 717

200 051

180 846

223 245

259 563

RO 2

15 962

57 137

202 124

200 866

218 085

258 004

RO 3

17 465

43 090

203 016

213 495

220 481

256 585

Åker, hektar

-2,0

17 755

45 126

207 019

228 507

224 774

273 633

2,1-5,0

8 180

22 795

219 302

269 716

227 482

292 510

5,1-10,0

8 948

27 964

213 546

252 359

222 494

280 322

10,1- 20,0

11 655

39 487

203 859

217 814

215 514

257 300

20,1-  30,0

15 362

57 179

197 003

183 293

212 365

240 473

30,1-  50,0

23 103

83 055

190 839

143 696

213 942

226 752

50,1-100,0

37 345

128 843

182 228

100 044

219 572

228 887

100,1-200,0

53 580

167 757

172 157

74 198

225 737

241 954

200,1-

61 403

187 716

178 299

68 387

239 702

256 103

Heltidsjordbruk

46 450

144 785

171 905

80 603

218 355

225 387

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

18 956

75 306

204 607

185 652

223 563

260 958

Trädgårdsväxter

43 836

92 033

172 223

157 148

216 058

249 181

Jordbruks- och trädgårdsväxter

46 884

117 192

165 071

117 178

211 955

234 370

Mjölkkor

62 687

157 088

138 208

48 599

200 895

205 688

Köttdjur

18 761

72 898

194 858

160 816

213 619

233 714

Nötkreatur, blandat

41 713

149 704

167 612

57 612

209 324

207 316

Andra husdjur

19 676

51 366

202 461

209 606

222 136

260 972

Blandad husdjursskötsel

23 048

60 422

185 401

177 821

208 449

238 243

Blandat jordbruk

- mest växtodling

21 059

82 986

196 254

154 876

217 314

237 861

- mest husdjur

22 267

81 953

191 391

147 144

213 658

229 097

Småbruk

8 841

26 506

218 619

260 472

227 461

286 978

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

15 997

74 177

200 109

217 248

216 106

291 425

40-49 år

22 280

78 957

222 304

214 143

244 585

293 100

50-64 år

23 645

78 045

220 436

183 870

244 081

261 914

65-    år

12 834

33 438

164 428

189 422

177 262

222 860