Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt taxerad inkomst av tjänst 2012 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

13. Adjusted business income and assessed income from employment 2012 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

16 577

60 730

16 191

75 379

214 458

176 955

198 235

193 202

Riksområden

RO 1

21 864

78 497

16 787

96 333

217 254

166 070

198 948

177 583

RO 2

10 936

51 009

14 742

62 788

 

213 220

180 672

198 786

200 787

RO 3

16 744

38 239

18 366

47 096

 

210 418

196 416

195 656

219 624

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2,0

21 279

44 151

20 758

66 810

223 305

202 992

203 974

226 744

2,1-5,0

13 538

21 938

2 159

20 283

 

229 575

247 479

225 324

275 511

5,1-10,0

4 874

22 683

9 153

26 681

 

229 727

230 432

209 218

258 741

10,1- 20,0

11 324

36 104

15 066

42 203

 

201 345

196 034

199 714

225 301

20,1-  30,0

8 787

52 758

24 107

63 030

 

196 063

161 719

182 970

189 449

30,1-  50,0

23 968

81 316

42 792

96 081

 

195 623

129 392

158 951

144 180

50,1-100,0

51 749

130 028

45 726

146 656

 

191 958

91 102

145 271

99 174

100,1-200,0

55 740

168 558

59 972

186 598

 

189 960

67 559

127 227

73 695

200,1-

45 691

215 051

-58 126

219 306

 

209 242

73 450

166 805

64 344

Heltidsjordbruk

49 250

141 818

50 809

165 167

 

181 188

67 844

124 145

80 401

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

24 503

78 763

22 027

99 205

 

204 312

172 378

200 035

186 567

Trädgårdsväxter

20 466

120 667

54 804

107 793

 

166 793

132 088

163 812

151 079

Jordbruks- och trädgårdsväxter

38 737

176 012

34 779

140 691

 

292 997

109 052

123 423

111 159

Mjölkkor

52 710

105 797

65 776

146 959

 

154 741

38 674

99 726

48 483

Köttdjur

18 736

67 544

21 577

82 546

 

188 965

144 068

168 306

163 856

Nötkreatur, blandat

64 577

143 695

33 822

152 867

 

206 878

47 525

130 414

54 379

Andra husdjur

2 443

39 446

18 558

69 682

 

218 904

202 611

194 892

198 983

Blandad husdjursskötsel

4 912

58 986

32 213

64 660

 

201 455

153 038

153 295

174 353

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

31 860

75 201

6 780

100 195

 

196 524

133 903

190 683

153 259

- mest husdjur

12 802

93 262

6 883

85 778

 

205 628

128 824

167 517

143 110

Småbruk

10 640

25 711

6 784

27 758

 

232 441

238 539

221 929

266 560

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

1 625

79 911

12 510

89 994

225 086

189 986

202 428

215 009

40-49 år

14 811

77 832

22 435

88 339

245 222

190 959

216 821

211 986

50-64 år

17 510

73 194

15 095

94 738

245 809

170 075

211 080

179 270

65-    år

21 144

28 990

13 383

37 868

 

164 214

174 965

160 230

194 918