Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2012 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

14. Adjusted income from capital and total income 2012 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

3 021

8 972

-3 723

1 930

234 057

246 657

210 704

270 511

Riksområden

RO 1

3 520

8 129

-5 510

1 273

242 638

252 696

210 224

275 189

RO 2

2 497

10 277

-3 258

2 668

226 653

241 958

210 271

266 243

RO 3

3 017

7 897

-1 440

1 801

230 180

242 552

212 581

268 521

Åker, hektar

-2,0

2 474

7 823

-6 837

422

247 058

254 966

217 895

293 976

2,1-5,0

425

8 853

-6 815

-219

243 538

278 269

220 668

295 575

5,1-10,0

1 003

7 834

-5 630

1 036

235 604

260 949

212 741

286 458

10,1- 20,0

4 605

12 289

-1 670

2 678

217 274

244 427

213 109

270 181

20,1-  30,0

131

9 531

-2 294

2 255

204 982

224 008

204 784

254 734

30,1-  50,0

9 396

12 981

1 356

4 437

228 987

223 689

203 099

244 698

50,1-100,0

7 049

8 750

721

3 818

250 756

229 880

191 718

249 649

100,1-200,0

13 048

-2 530

3 434

1 375

258 748

233 586

190 632

261 668

200,1-

-3 346

-5 025

6 810

-2 124

251 588

283 476

115 488

281 525

Heltidsjordbruk

6 647

5 323

3 062

1 970

237 085

214 985

178 015

247 538

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

5 861

9 909

-1 475

4 265

234 675

261 050

220 587

290 036

Trädgårdsväxter

29 010

13 825

-5 456

1 729

216 270

266 580

213 160

260 601

Jordbruks- och trädgårdsväxter

7 021

8 225

-5 955

9 598

338 755

293 290

152 247

261 447

Mjölkkor

5 338

2 791

-186

1 786

212 789

147 263

165 316

197 228

Köttdjur

1 615

9 038

-1 907

1 176

209 316

220 650

187 976

247 577

Nötkreatur, blandat

12 550

14 231

-3 196

95

284 005

205 451

161 040

207 341

Andra husdjur

-1 319

440

-308

-1 235

220 028

242 497

213 142

267 429

Blandad husdjursskötsel

-12

2 139

5 912

-1 411

206 354

214 163

191 421

237 603

Blandat jordbruk

- mest växtodling

12 364

13 536

264

150

240 749

222 640

197 727

253 605

- mest husdjur

2 328

4 432

-2 765

733

220 757

226 517

171 635

229 621

Småbruk

1 659

10 836

-6 651

1 323

244 740

275 086

222 063

295 641

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

..

..

30-39 år

-10 593

-9 557

-17 933

-17 536

216 118

260 340

197 005

287 467

40-49 år

-11 847

-2 384

-14 040

-9 519

248 186

266 407

225 216

290 807

50-64 år

197

8 098

-1 770

1 995

263 516

251 367

224 406

276 004

65-    år

19 406

23 957

11 377

14 699

 

204 764

227 912

184 989

247 484