Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Taxerade förvärvsinkomster m.m. 2012. Kronor per hushåll

2. Assessed incomes from business and employment etc. in 2012. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av närings-verksamhet

Taxerad inkomst av tjänst

Därav  pension m.m.

Sammanräknad förvärvsinkomst

Taxerad förvärvs-inkomst

Beskatt-ningsbar förvärvs-inkomst

Hela riket

73 172

344 949

83 713

418 121

414 412

364 504

Riksområden

RO 1

89 279

332 563

79 578

421 842

418 041

368 716

RO 2

64 608

353 269

84 126

417 877

414 169

363 733

RO 3

51 498

356 936

94 093

408 435

404 978

354 875

Åker, hektar

-2,0

52 621

372 480

90 540

425 101

421 183

373 256

2,1-5,0

26 341

415 316

106 518

441 657

437 698

387 813

5,1-10,0

31 699

398 050

100 581

429 749

425 938

375 656

10,1-20,0

44 563

361 101

93 590

405 664

402 031

351 399

20,1-30,0

64 448

328 611

80 032

393 059

389 654

339 102

30,1-50,0

94 845

292 446

69 007

387 291

384 014

333 542

50,1-100,0

150 172

258 150

52 719

408 322

404 775

355 493

100,1-200,0

203 250

239 280

41 281

442 530

438 472

389 885

200,1-

227 803

243 108

40 153

470 911

466 501

419 804

Heltidsjordbruk

173 446

238 770

44 384

412 216

408 523

359 283

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

84 044

337 470

84 732

421 514

417 741

367 760

Trädgårdsväxter

117 945

298 395

84 037

416 339

413 267

362 451

Jordbruks- och trädgårdsväxter

150 830

265 028

65 161

415 858

411 665

362 115

Mjölkkor

194 660

183 881

33 048

378 542

375 391

326 572

Köttdjur

82 771

314 207

66 525

396 978

393 502

343 401

Nötkreatur, blandat

173 239

201 577

45 784

374 816

371 674

321 559

Andra husdjur

61 836

372 292

78 502

434 129

429 968

380 690

Blandad husdjursskötsel

72 549

327 652

64 608

400 201

396 565

347 209

Blandat jordbruk

- mest växtodling

93 022

312 324

67 794

405 346

401 504

351 772

- mest husdjur

93 971

311 892

68 883

405 863

402 251

350 263

Småbruk

29 960

404 508

106 274

434 469

430 636

380 765

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

79 105

344 262

1 595

423 366

417 499

383 926

40-49 år

88 216

382 908

3 346

471 124

466 199

427 422

50-64 år

90 704

370 081

25 741

460 785

455 974

414 900

65-    år

39 365

291 493

237 190

330 858

330 086

256 282