Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst före transfereringar 2012. Kronor per hushåll

3. Household income before transfers in 2012. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av näringsverk-

samhet

Nettoförändring

av expansions-medel

Nettoinkomst av kapital

Hushållsinkomst före transfe-reringar

Hela riket

344 949

3 709

60 708

590

17 854

420 392

Riksområden

RO 1

332 563

3 801

77 201

1 922

18 711

426 595

RO 2

353 269

3 708

51 688

-209

17 736

418 775

RO 3

356 936

3 457

39 194

-953

15 793

407 513

Åker, hektar

-2,0

372 480

3 918

48 010

2 743

9 510

428 825

2,1-5,0

415 316

3 959

14 914

448

5 977

432 697

5,1-10,0

398 050

3 810

18 867

51

9 769

422 926

10,1- 20,0

361 101

3 633

32 275

113

16 586

406 442

20,1-  30,0

328 611

3 404

53 079

-456

18 302

396 131

30,1-  50,0

292 446

3 276

83 910

-191

27 540

400 428

50,1-100,0

258 150

3 547

139 463

-213

31 899

425 751

100,1-200,0

239 280

4 058

184 129

1 989

33 632

454 972

200,1-

243 108

4 410

189 136

14 302

38 443

480 580

Heltidsjordbruk

238 770

3 693

157 436

2 014

31 481

426 008

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

337 470

3 773

73 907

2 287

27 375

437 266

Trädgårdsväxter

298 395

3 072

104 241

5 986

24 685

430 234

Jordbruks- och trädgårdsväxter

265 028

4 193

144 742

2 774

37 060

445 410

Mjölkkor

183 881

3 150

164 174

-2 475

23 340

365 770

Köttdjur

314 207

3 476

71 706

-1 021

20 093

401 509

Nötkreatur, blandat

201 577

3 142

157 393

-1 998

36 151

389 981

Andra husdjur

372 292

4 161

50 806

2 368

6 917

428 223

Blandad husdjursskötsel

327 652

3 636

59 550

-1 052

9 793

392 307

Blandat jordbruk

- mest växtodling

312 324

3 842

80 171

-1 428

20 238

407 464

- mest husdjur

311 892

3 613

74 475

379

18 438

401 572

Småbruk

404 508

3 833

19 647

531

9 926

430 780

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

344 262

5 868

65 305

2 256

-12 660

393 296

40-49 år

382 908

4 925

73 807

860

403

453 053

50-64 år

370 081

4 811

77 221

820

20 860

464 171

65-    år

291 493

772

30 030

-404

35 466

355 813