Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2012

JO 42 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Hushållsinkomst med redovisning av transfereringar 2012. Kronor per hushåll

4. Household income before and after transfers in 2012. SEK per household

Redovisningsgrupp

Hushållsinkomst före transfere-

ringar

Transfereringar

Hushållsinkomst efter transfere-

ringar

Positiva, ej skattepliktiga

Skatter och allmän pen-sionsavgift

Övriga negativa transfereringar

Hela riket

420 392

10 392

97 670

1 464

331 650

Riksområden

RO 1

426 595

10 527

99 921

1 593

335 609

RO 2

418 775

10 396

96 360

1 366

331 445

RO 3

407 513

10 004

94 944

1 371

321 201

Åker, hektar

-2,0

428 825

11 556

99 647

2 021

338 713

2,1-5,0

432 697

9 968

100 681

1 769

340 215

5,1-10,0

422 926

9 816

98 095

1 566

333 082

10,1- 20,0

406 442

9 292

93 022

1 199

321 513

20,1-  30,0

396 131

8 941

89 413

1 193

314 466

30,1-  50,0

400 428

9 897

90 188

1 214

318 923

50,1-100,0

425 751

11 566

99 061

1 220

337 036

100,1-200,0

454 972

14 788

111 565

1 719

356 476

200,1-

480 580

15 014

131 455

2 238

361 901

Heltidsjordbruk

426 008

13 135

101 525

1 451

336 168

Driftsinriktning

Jordbruksväxter

437 266

9 362

101 431

1 277

343 920

Trädgårdsväxter

430 234

10 652

98 660

1 726

340 500

Jordbruks- och trädgårdsväxter

445 410

11 080

102 221

1 701

352 568

Mjölkkor

365 770

12 819

88 767

1 184

288 638

Köttdjur

401 509

10 919

90 441

1 098

320 890

Nötkreatur, blandat

389 981

11 133

92 260

1 183

307 671

Andra husdjur

428 223

12 810

101 760

2 074

337 198

Blandad husdjursskötsel

392 307

13 862

90 911

1 918

313 339

Blandat jordbruk

- mest växtodling

407 464

12 607

94 690

1 660

323 722

- mest husdjur

401 572

12 696

94 088

1 506

318 673

Småbruk

430 780

9 392

100 203

1 668

338 301

Brukarens ålder

-29 år

..

..

..

..

..

30-39 år

393 296

22 768

99 716

4 205

312 143

40-49 år

453 053

22 519

117 031

2 975

355 567

50-64 år

464 171

8 414

120 456

1 186

350 943

65-    år

355 813

1 613

56 278

74

301 074