Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2016

JO 42 SM 1801 korrigerad version 2019-06-04

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Inkomster av näringsverksamhet 2016. Kronor per hushåll

8. Business incomes in 2016. SEK per household

Redovisningsgrupp

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Räntefördelning netto

Samlad inkomst av         näringsverksamhet

Periodiseringsfond, netto

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Hela riket

63 761

581

14 703

79 044

358

79 402

Riksområden

 

 

RO 1

80 963

751

14 674

96 387

-708

95 680

RO 2

56 924

550

15 747

73 221

1 243

74 464

RO 3

35 176

198

11 960

47 334

882

48 216

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

35 441

1 601

11 824

48 866

463

49 329

    2,01-  5,0

7 326

278

7 012

14 617

-177

14 440

    5,1-  10,0

16 958

835

8 792

26 585

-166

26 419

  10,1-  20,0

32 770

-544

11 420

43 646

69

43 716

  20,1-  30,0

58 620

602

14 258

73 480

353

73 833

  30,1-  50,0

91 979

-747

18 858

110 090

933

111 023

  50,1-100,0

145 973

1 731

25 456

173 160

1 209

174 369

100,1-200,0

207 364

2 633

28 102

238 100

1 817

239 917

200,1-

223 285

875

39 617

263 778

-73

263 705

Heltidsjordbruk

172 542

2 052

27 372

201 966

2 541

204 507

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

73 972

-1 298

16 943

89 616

-3 287

86 329

Trädgårdsväxter

113 003

9 037

19 280

141 320

-4 695

136 625

Jordbruks- och trädgårdsväxter

111 032

5 190

24 484

140 705

5 747

146 452

Mjölkkor

208 051

204

28 690

236 945

4 445

241 391

Köttdjur

93 912

1 389

19 735

115 036

2 914

117 950

Nötkreatur, blandat

195 747

-3 335

25 911

218 322

5 679

224 002

Andra husdjur

42 133

5 564

10 667

58 364

5 370

63 734

Blandad husdjursskötsel

57 357

-776

13 746

70 328

1 884

72 212

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

80 753

-2 521

15 112

93 344

311

93 655

- mest husdjur

106 284

4 463

17 771

128 517

2 999

131 516

Småbruk

13 729

233

8 645

22 607

-288

22 319

Brukarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

..

..

..

..

..

..

30-39 år

64 380

2 404

8 421

75 204

5 062

80 267

40-49 år

82 561

2 698

13 207

98 466

3 005

101 471

50-64 år

87 317

-42

17 652

104 927

-241

104 686

65-    år

28 019

-362

14 253

41 909

-1 897

40 012

Brukarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

..

..

..

..

..

..

-29 år man

..

..

..

..

..

..

30-39 år kvinna

20 036

1 064

4 435

25 535

2 247

27 781

30-39 år man

78 699

2 836

9 708

91 243

5 972

97 215

40-49 år kvinna

41 523

-697

6 807

47 634

2 004

49 638

40-49 år man

93 969

3 641

14 986

112 597

3 284

115 880

50-64 år kvinna

29 923

-718

11 304

40 509

918

41 426

50-64 år man

101 091

120

19 175

120 386

-519

119 867

65-    år kvinna

10 696

405

9 858

20 960

-1 031

19 929

65-    år man

32 111

-543

15 291

46 858

-2 102

44 756