Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1.Hushållsinkomst efter transfereringar 2016-2018 med uppdelning på inkomstkomponenter. Kronor per hushåll

1. Specified household incomes after transfers 2016-2018. SEK per household

 

Rad

 

Heltidsjordbruk 1) 2018

Småbruk 1) 2018

Samtliga 1)

2016

2017

2018

Inkomst av tjänst (+)

1

 296 600   

 456 900   

382 700

391 000

398 900   

Allmänna avdrag (-)

2

 100   

 800   

700

600

600   

Inkomst av näringsverksamhet

 

 

 

 

 

 

Överskott (+)

3

 206 000   

 47 800   

92 900

101 300

97 500   

Underskott (-)

4

 24 000   

 26 600   

29 100

22 000

26 200   

Nettoinkomst av näringsverksamhet (5=3+4)

5

 182 000   

 21 200   

63 800

79 300

71 400   

Därav nettoförändring av      periodiseringsfond (+/-)

6

 3 700   

 100   

400

4 900

1 000   

Nettoförändring av expan-sionsmedel (+/-)

7

 7 100   

 900   

600

3 000

2 400   

Kapitalinkomster

 

 

 

 

 

 

Överskott (+)

8

 55 000   

 33 200   

36 300

39 900

40 100   

Underskott (-)

9

12 600   

 12 900   

13 400

12 500

12 500   

Nettoinkomst av kapital (10=8-9)

10

 42 400   

 20 300   

22 900

27 400

27 600   

Därav räntefördelning

 

 

 

 

 

 

Positiv (+)

11

 32 800   

 9 800   

15 500

17 300

17 100   

Negativ (-)

12

 2 000   

 200   

800

700

700   

Räntefördelning, netto (13=11-12)

13

 30 800   

 9 500   

14 700

16 600

16 300   

Hushållsinkomst före transfereringar (14=1-2+5+7+10)

14

 527 900   

 498 500   

469 300

500 100

499 800   

Skattefria positiva transfereringar

15

 13 600   

 9 500   

10 100

9 900

10 800   

Negativa transfereringar

16

 124 400   

 109 300   

109 600

114 500

111 300   

Därav:

 

 

 

 

 

 

allmän pensionsavgift (-)

17

 28 900   

 23 200   

24 200

24 700

24 800   

skatt på förvärvsinkomster (-)

18

 146 400   

 146 500   

138 300

142 500

143 400   

skatt på kapitalinkomster (-)

19

 16 400   

9 900   

10 800

11 900

12 000   

övriga skatter (-)

20

 11 700   

 7 200   

7 600

8 600

8 700   

skattereduktioner (+)

21

 80 400   

 79 000   

72 900

74 600

79 000   

övriga negativa transfereringar (-)

22

 1 400   

 1 500   

1 500

1 500

1 400   

Hushållsinkomst efter transfereringar (14+15-16)

23

 417 100   

 398 700   

369 800

395 500

399 300