Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antalföretagare och maka/make/sambo, hushållsmedlemmar och hushåll 2018

10. Number of farmers and spouses, household members and households in 2018

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Företagare och maka/ make/sambo

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Hela riket

40 922

50 276

124 324

56 774

2,19

Riksområden

 

 

 

 

 

RO 1

17 251

21 296

52 695

23 982

2,20

RO 2

17 491

21 341

52 817

24 063

2,19

RO 3

6 180

7 639

18 812

8 729

2,16

Åker, hektar

 

 

 

 

 

    -2,0

2 782

3 044

9 802

3 646

2,69

    2,01-  5,0

6 559

7 531

19 664

8 846

2,22

    5,1-  10,0

8 701

10 241

23 788

11 832

2,01

  10,1-  20,0

7 176

9 063

20 454

10 252

2,00

  20,1-  30,0

3 319

4 385

9 927

4 845

2,05

  30,1-  50,0

3 796

5 061

11 887

5 502

2,16

  50,1-100,0

4 400

5 771

14 408

6 269

2,30

100,1-200,0

2 875

3 598

9 805

3 873

2,53

200,1-

1 314

1 582

4 589

1 709

2,69

Heltidsjordbruk

9 928

12 584

33 322

13 616

2,45

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

9 119

12 088

28 030

13 268

2,11

Trädgårdsväxter

489

618

1 468

684

2,15

Jordbruks- och trädgårdsväxter

338

418

1 092

454

2,41

Mjölkkor

2 278

2 896

7 714

3 153

2,45

Köttdjur

6 177

8 012

20 022

8 784

2,28

Nötkreatur, blandat

270

347

936

371

2,52

Andra lantbruksdjur

2 946

3 198

8 725

3 695

2,36

Blandad lantbruksdjursskötsel

1 113

1 222

3 574

1 405

2,54

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

- mest växtodling

954

1 163

3 013

1 298

2,32

- mest lantbruksdjur

1 757

2 167

5 578

2 396

2,33

Småbruk

15 481

18 147

44 172

21 266

2,08

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

-29 år

759

1 035

2 801

1 241

2,26

30-39 år

3 714

4 421

15 247

4 964

3,07

40-49 år

6 689

7 759

27 725

8 742

3,17

50-64 år

15 086

18 860

44 898

21 249

2,11

65-    år

14 674

18 201

33 653

20 578

1,64


 

 

10. Forts.

Redovisningsgrupp

Totalt antal

Medlemmar per hushåll

Företagare och maka/ make/sambo

Hushållsmedlemmar

Hushåll

Kvinnor

Män

Län

 

 

 

 

Stockholms

1 098

1 257

3 050

1 515

2,01

Uppsala

1 714

2 116

5 302

2 386

2,22

Södermanlands

1 254

1 486

3 602

1 732

2,08

Östergötlands

2 123

2 588

6 452

2 900

2,22

Jönköpings

2 447

2 927

7 557

3 235

2,34

Kronobergs

1 538

1 909

4 819

2 123

2,27

Kalmar

2 095

2 518

6 318

2 863

2,21

Gotlands

906

1 125

2 900

1 267

2,29

Blekinge

876

1 111

2 710

1 225

2,21

Skåne

4 758

5 933

14 752

6 651

2,22

Hallands

2 010

2 444

6 144

2 715

2,26

Västra Götalands

8 044

10 052

24 420

11 276

2,17

Värmlands

2 165

2 664

6 451

3 033

2,13

Örebro

1 505

1 807

4 408

2 058

2,14

Västmanlands

1 011

1 230

3 057

1 393

2,19

Dalarnas

1 301

1 579

3 850

1 821

2,11

Gävleborgs

1 441

1 768

4 389

2 035

2,16

Västernorrlands

1 366

1 640

4 075

1 869

2,18

Jämtlands

926

1 161

2 948

1 342

2,20

Västerbottens

1 505

1 884

4 558

2 115

2,16

Norrbottens

839

1 077

2 562

1 220

2,01