Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Taxerade förvärvsinkomster för företagare och maka/make/sambo 2018 med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

11. Assed incomes from business and employment for farmers and spouses in 2018 distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Inkomst per person för brukare och maka/make/sambo

Näringsverksamhet

Tjänst

Sammanräknad     förvärvsinkomst

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

23 592

73 538

242 341

228 402

265 932

301 940

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

27 991

87 871

241 380

213 826

269 372

301 697

RO 2

20 333

68 560

243 956

235 811

264 289

304 372

RO 3

20 533

47 486

240 450

248 339

260 983

295 825

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

22 288

50 387

252 902

270 197

275 190

320 585

    2,01-  5,0

10 940

27 451

258 169

301 823

269 109

329 274

    5,1-  10,0

11 027

30 907

254 908

292 974

265 935

323 880

  10,1-  20,0

14 454

45 538

243 988

252 828

258 442

298 366

  20,1-  30,0

18 783

65 353

236 507

215 001

255 290

280 353

  30,1-  50,0

27 193

92 283

227 777

180 725

254 970

273 008

  50,1-100,0

41 653

140 903

225 373

130 557

267 026

271 460

100,1-200,0

64 344

190 397

216 374

96 116

280 718

286 513

200,1-

74 706

225 054

219 195

88 004

293 901

313 058

Heltidsjordbruk

54 337

162 812

216 268

113 661

270 605

276 473

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

22 357

85 569

244 697

210 967

267 054

296 535

Trädgårdsväxter

47 951

102 636

205 760

193 302

253 711

295 938

Jordbruks- och trädgårdsväxter

41 953

114 457

219 078

161 008

261 031

275 465

Mjölkkor

89 907

201 458

171 441

67 755

261 349

269 213

Köttdjur

24 613

94 172

235 458

182 018

260 071

276 190

Nötkreatur, blandat

64 252

180 894

174 143

74 234

238 394

255 128

Andra lantbruksdjur

22 211

55 386

250 571

262 889

272 782

318 275

Blandad lantbruksdjursskötsel

32 282

76 833

218 536

210 101

250 819

286 935

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

29 238

99 701

235 103

181 693

264 342

281 394

- mest lantbruksdjur

28 692

105 567

238 807

175 061

267 499

280 627

Småbruk

10 985

29 489

257 976

296 346

268 961

325 835

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

20 368

84 122

222 961

235 870

243 329

319 992

30-39 år

24 653

92 174

241 302

256 604

265 955

348 777

40-49 år

29 153

95 509

276 131

257 047

305 284

352 555

50-64 år

30 308

96 462

269 373

216 795

299 682

313 257

65-    år

14 049

35 289

200 411

220 945

214 461

256 234