Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Antal ensamstående respektive samtaxerade (gift/sambo) företagare samt antal maka/make/sambo 2018 med fördelning på kvinnor och män

12. Number of single respectively jointly assessed holders and number of spouses in 2018 distributed by women and men

Redovisningsgrupp

Antal företagare

Antal maka/make/sambo till företagaren

Ensamstående

Samtaxerade

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

6 516

15 834

6 107

28 317

28 299

6 125

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

2 695

6 722

2 301

12 264

12 255

2 310

RO 2

2 731

6 563

2 699

12 070

12 061

2 708

RO 3

1 090

2 549

1 107

3 983

3 983

1 107

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

603

863

614

1 566

1 565

615

    2,01-  5,0

1 313

2 289

1 223

4 021

4 023

1 221

    5,1-  10,0

1 591

3 131

1 598

5 512

5 512

1 598

  10,1-  20,0

1 187

3 078

1 000

4 987

4 989

998

  20,1-  30,0

461

1 525

392

2 467

2 466

393

  30,1-  50,0

447

1 700

433

2 922

2 916

439

  50,1-100,0

503

1 864

442

3 460

3 455

447

100,1-200,0

283

990

272

2 328

2 320

280

200,1-

128

394

133

1 054

1 053

134

Heltidsjordbruk

1 051

3 669

1 072

7 824

7 805

1 091

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

1 185

4 144

962

6 977

6 972

967

Trädgårdsväxter

66

195

78

345

345

78

Jordbruks- och trädgårdsväxter

37

115

49

253

252

50

Mjölkkor

262

870

290

1 731

1 726

295

Köttdjur

778

2 601

737

4 668

4 662

743

Nötkreatur, blandat

24

101

31

215

215

31

Andra lantbruksdjur

498

748

624

1 825

1 824

625

Blandad lantbruksdjursskötsel

183

292

192

738

738

192

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

137

342

128

691

689

130

- mest lantbruksdjur

230

638

226

1 302

1 301

227

Småbruk

3 116

5 788

2 790

9 572

9 575

2 787

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

206

482

154

399

399

154

30-39 år

549

1 244

795

2 376

2 370

801

40-49 år

981

2 055

1 183

4 523

4 525

1 181

50-64 år

2 399

6 153

2 184

10 513

10 503

2 194

65-    år

2 381

5 900

1 791

10 506

10 502

1 795