Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Justerad inkomst av näringsverksamhet samt taxerad inkomst av tjänst 2018 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

13. Adjusted business income and income from employment 2018 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

 

Taxerad inkomst av tjänst

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

21 307

78 332

26 289

95 478

 

260 717

213 364

236 528

224 080

Riksområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

27 196

90 206

32 898

113 983

 

263 658

201 297

233 028

206 533

RO 2

18 140

77 521

22 740

88 318

 

260 237

219 127

240 959

232 520

RO 3

14 658

49 145

21 229

60 100

 

254 646

230 310

232 965

252 612

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -2,0

21 561

50 984

6 926

47 371

 

268 864

246 109

253 076

268 594

    2,01-  5,0

7 328

23 772

12 078

27 141

 

275 503

284 426

263 541

304 905

    5,1-  10,0

7 888

30 845

11 347

34 445

 

274 506

275 819

250 710

294 570

  10,1-  20,0

20 082

45 228

20 905

56 643

 

252 697

235 359

242 232

257 523

  20,1-  30,0

29 425

72 439

32 034

76 037

 

250 341

190 942

223 020

219 821

  30,1-  50,0

26 412

106 858

51 526

118 096

 

245 767

164 207

190 247

180 301

  50,1-100,0

54 313

160 269

74 246

177 890

 

234 589

122 777

183 748

126 287

100,1-200,0

61 898

221 036

91 587

243 078

 

223 414

93 411

176 639

87 445

200,1-

81 524

243 540

66 481

315 444

 

244 007

89 824

195 129

78 131

Heltidsjordbruk

55 283

180 929

79 167

209 605

 

222 765

103 002

173 486

107 079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

33 386

93 502

34 316

111 548

 

250 598

200 282

230 168

208 611

Trädgårdsväxter

9 622

110 018

75 012

147 597

 

210 492

173 935

173 737

189 478

Jordbruks- och trädgårdsväxter

60 436

80 986

34 455

154 022

 

183 915

143 212

180 871

155 576

Mjölkkor

84 793

243 455

104 192

270 048

 

183 280

57 502

147 917

58 294

Köttdjur

32 981

96 423

44 895

118 506

 

245 928

163 384

210 309

184 230

Nötkreatur, blandat

70 642

213 133

60 080

191 428

 

147 027

72 391

166 086

61 474

Andra lantbruksdjur

1 904

38 609

15 840

72 409

 

277 730

244 782

239 075

250 950

Blandad lantbruksdjursskötsel

8 413

83 047

27 105

97 451

 

245 988

197 881

189 206

197 530

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

33 190

92 475

25 222

117 319

 

262 494

163 443

216 237

175 303

- mest lantbruksdjur

12 707

108 604

28 888

135 728

 

251 374

159 023

229 602

168 524

Småbrukl

11 978

31 837

10 594

32 469

 

276 228

279 472

262 729

299 587

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

2 360

90 711

3 108

91 082

 

256 010

232 321

234 179

223 377

30-39 år

22 485

111 467

30 298

117 198

 

269 859

219 932

231 878

250 107

40-49 år

26 704

96 168

34 738

119 659

 

308 433

237 365

269 715

248 383

50-64 år

22 881

100 658

29 350

126 378

 

295 507

204 616

254 995

208 120

65-    år

18 853

39 866

17 217

50 058

 

204 354

210 907

194 430

223 867