Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Nettoinkomst av kapital exkl. räntefördelning samt totalt för samtliga inkomstslag 2018 för ensamstående och samtaxerade företagare med uppdelning på kvinnor och män. Kronor per person

14. Adjusted income from capital and total income 2018 for single and jointly assessed holders distributed by women and men. SEK per person

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av kapital

Totalt för samtliga inkomstslag

Ensamstående

Samtaxerade

Ensamstående

Samtaxerade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Hela riket

10 171

16 210

1 570

6 830

292 093

308 080

264 391

326 015

Riks-        områden

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 1

13 296

17 512

1 184

7 700

304 485

310 283

266 607

327 250

RO 2

8 166

15 325

2 272

6 232

286 157

311 295

266 252

327 202

RO 3

7 471

15 055

664

5 965

276 324

293 991

255 247

318 617

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

    -2,0

4 915

18 211

-2 408

5 382

296 419

314 191

255 991

321 851

    2,01-  5,0

6 196

17 196

1 182

5 212

289 436

325 551

276 332

336 884

    5,1-  10,0

9 509

16 318

1 175

5 790

290 410

322 050

264 769

335 099

  10,1-  20,0

7 537

17 095

2 495

8 162

279 515

297 849

266 602

321 908

  20,1-  30,0

16 494

17 462

2 836

8 438

294 006

279 067

260 668

305 105

  30,1-  50,0

16 236

18 002

779

8 034

290 999

289 060

239 533

306 080

  50,1-100,0

13 004

14 476

6 249

8 184

303 036

297 541

262 258

312 174

100,1-200,0

16 904

6 444

1 218

7 611

305 162

326 170

265 814

335 737

200,1-

38 419

18 493

5 327

1 027

361 548

360 862

268 288

390 836

Heltidsjordbruk

10 590

13 035

4 674

6 619

288 435

298 876

257 076

322 090

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

21 594

18 180

3 804

9 939

307 033

312 834

266 373

329 342

Trädgårdsväxter

-2 511

18 867

-10 559

5 136

210 586

301 997

244 494

342 675

Jordbruks- och trädgårdsväxter

25 699

25 957

27 226

12 112

276 633

257 195

237 582

317 497

Mjölkkor

3 336

12 677

3 670

1 739

270 180

314 046

256 724

329 653

Köttdjur

3 669

13 380

2 197

5 294

282 287

272 761

257 323

307 826

Nötkreatur, blandat

50 265

13 196

2 298

8 207

279 182

300 702

220 029

260 178

Andra lantbruksdjur

78

12 354

-466

5 209

279 540

293 933

254 665

329 070

Blandad lantbruksdjursskötsel

2 303

8 128

941

1 119

254 926

289 376

219 146

295 897

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

22 985

13 408

-2 525

8 031

316 113

267 191

239 976

301 072

- mest lantbruksdjur

7 257

9 486

-540

6 684

271 170

278 615

258 148

309 636

Småbruk

9 528

18 185

1 155

6 808

297 388

329 431

274 807

338 674

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

 

 

-29 år

-4 478

-4 044

-4 429

-3 560

254 217

319 628

232 149

310 233

30-39 år

-1 623

-1 972

-9 373

-6 240

287 971

330 391

254 360

359 987

40-49 år

-4 993

2 419

-4 820

-1 399

332 207

336 907

297 975

365 424

50-64 år

7 980

16 322

2 609

5 872

326 128

322 779

286 953

339 325

65-    år

22 614

26 386

9 899

14 683

245 499

277 062

221 921

288 647