Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Hushållsinkomst före transfereringar 2018. Kronor per hushåll

3. Household income before transfers in 2018. SEK per household

Redovisningsgrupp

Taxerad inkomst av tjänst

Allmänna avdrag

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Nettoinkomst av kapital

Hushållsinkomst före transfereringar

Hela riket

398 929

583

71 374

2 429

27 613

499 762

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

386 442

566

87 811

3 801

30 189

507 677

RO 2

408 181

620

66 221

1 336

26 530

501 649

RO 3

407 738

524

40 411

1 672

23 517

472 814

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

435 829

806

36 701

2 394

20 615

494 734

    2,01-  5,0

465 507

794

17 391

699

16 299

499 103

    5,1-  10,0

457 499

935

21 973

1 068

19 029

498 633

  10,1-  20,0

413 566

672

40 980

819

23 827

478 520

  20,1-  30,0

378 393

438

62 626

-147

30 865

471 300

  30,1-  50,0

347 269

285

97 634

1 369

36 542

482 530

  50,1-100,0

310 954

135

154 803

2 683

41 643

509 948

100,1-200,0

287 168

58

219 788

8 035

44 415

559 348

200,1-

283 875

238

245 954

27 600

55 549

612 741

Heltidsjordbruk

296 606

128

182 029

7 051

42 370

527 927

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

381 553

432

86 949

2 544

37 149

507 763

Trädgårdsväxter

341 196

461

118 128

7 351

33 675

499 890

Jordbruks- och trädgårdsväxter

344 174

306

123 943

1 369

45 750

514 930

Mjölkkor

222 705

17

242 041

9 686

45 252

519 667

Köttdjur

359 094

366

94 436

1 953

28 752

483 869

Nötkreatur, blandat

241 947

14

198 508

-1 943

40 241

478 739

Andra lantbruksdjur

447 404

866

41 240

5 230

17 283

510 290

Blandad lantbruksdjursskötsel

385 306

980

76 262

2 643

16 361

479 592

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

360 605

278

96 414

4 538

30 281

491 561

- mest lantbruksdjur

364 049

542

108 386

1 439

26 296

499 628

Småbruk

456 899

818

21 224

884

20 269

498 459

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

355 629

3 583

71 913

3 497

2 316

429 772

30-39 år

411 139

2 172

83 881

4 106

1 428

498 382

40-49 år

464 445

924

91 024

3 477

10 862

568 883

50-64 år

425 910

394

96 859

2 774

29 511

554 660

65-    år

343 011

60

33 659

1 157

40 674

418 441

Företagarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

374 599

4 576

22 223

6 087

-4 707

393 625

-29 år man

349 723

3 274

87 384

2 691

4 502

441 026

30-39 år kvinna

448 119

2 467

36 331

1 155

-5 277

477 861

30-39 år man

397 410

2 062

101 534

5 201

3 917

506 001

40-49 år kvinna

491 094

942

46 446

2 318

3 504

542 420

40-49 år man

455 678

919

105 688

3 858

13 282

577 588

50-64 år kvinna

450 469

489

36 066

1 232

18 678

505 956

50-64 år man

419 156

368

113 576

3 198

32 490

568 053

65-    år kvinna

303 784

47

13 387

1 283

32 991

351 398

65-    år man

352 987

64

38 813

1 125

42 628

435 490