Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Justerad och samlad inkomst av näringsverksamhet 2018, totalt per hushåll. Kronor per hushåll

6. Adjusted business incomes in 2018. SEK per household

Redovisningsgrupp

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Samlad inkomst av näringsverksamhet

 

Heltidsjordbruk 1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Heltidsjordbruk 1)

Småbruk1)

Samtliga1)

Hela riket

223 576

31 742

91 111

219 870

31 634

90 126

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

223 148

40 689

110 028

219 541

40 674

108 865

RO 2

217 229

34 001

84 376

214 584

34 106

83 757

RO 3

248 379

12 541

57 693

240 384

11 815

56 191

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

213 483

43 237

49 735

229 602

44 715

51 827

    2,01-  5,0

102 979

24 131

26 298

91 541

23 988

25 932

    5,1-  10,0

75 440

30 887

32 486

81 594

30 619

32 363

  10,1-  20,0

107 822

41 395

53 630

108 962

40 677

53 504

  20,1-  30,0

132 332

58 209

78 562

129 717

56 396

78 717

  30,1-  50,0

158 771

68 253

121 075

159 223

70 944

120 552

  50,1-100,0

203 330

140 490

185 584

203 802

131 340

185 518

100,1-200,0

272 481

..

268 694

265 913

..

262 555

200,1-

334 667

..

334 471

316 387

..

316 221

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

221 972

.

110 218

220 864

.

110 097

Trädgårdsväxter

223 492

.

153 515

218 538

.

150 182

Jordbruks- och trädgårdsväxter

193 786

.

145 012

200 419

.

149 695

Mjölkkor

300 934

.

299 442

290 908

.

289 478

Köttdjur

184 173

.

116 232

182 711

.

115 629

Nötkreatur, blandat

218 726

.

219 427

223 004

.

223 682

Andra lantbruksdjur

225 916

.

60 253

214 249

.

57 857

Blandad lantbruksdjursskötsel

169 200

.

94 647

163 342

.

91 410

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

190 563

.

117 251

192 847

.

117 502

- mest lantbruksdjur

203 715

.

129 390

201 959

.

127 870

Småbruk

.

31 742

31 742

.

31 634

31 634

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

170 759

28 991

89 324

153 475

27 063

81 625

30-39 år

229 911

24 377

103 889

217 695

21 275

98 369

40-49 år

257 351

30 681

112 432

248 962

29 402

108 841

50-64 år

258 619

42 831

119 531

256 126

42 759

118 534

65-    år

133 405

24 756

49 735

137 266

25 641

51 387

Företagarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

71 742

3 392

33 721

65 059

3 394

31 395

-29 år man

191 275

41 185

106 636

171 795

38 338

97 264

30-39 år kvinna

121 064

12 915

42 290

123 298

11 818

41 710

30-39 år man

252 265

31 371

126 759

237 081

27 046

119 405

40-49 år kvinna

176 246

24 173

59 655

167 430

22 930

57 008

40-49 år man

271 749

33 674

129 795

263 435

32 378

125 893

50-64 år kvinna

134 045

23 453

47 871

134 261

23 982

47 987

50-64 år man

277 391

50 787

139 237

274 490

50 470

137 934

65-    år kvinna

54 619

17 614

24 715

53 011

18 067

24 619

65-    år man

151 872

26 922

56 097

157 015

27 939

58 194