Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbrukarhushållens inkomster 2018

JO 42 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Justerad inkomst av näringsverksamhet 2018. Kronor per hushåll

8. Business incomes in 2018. SEK per household

Redovisningsgrupp

Nettoinkomst av näringsverksamhet

Nettoförändring av expansionsmedel

Räntefördelning netto

Samlad inkomst av         näringsverksamhet

Periodiseringsfond, netto

Justerad inkomst av näringsverksamhet

Hela riket

71 374

2 429

16 323

90 126

984

91 111

Riksområden

 

 

 

 

 

 

RO 1

87 811

3 801

17 253

108 865

1 163

110 028

RO 2

66 221

1 336

16 200

83 757

619

84 376

RO 3

40 411

1 672

14 108

56 191

1 502

57 693

Åker, hektar

 

 

 

 

 

 

    -2,0

36 701

2 394

12 731

51 827

-2 092

49 735

    2,01-  5,0

17 391

699

7 842

25 932

366

26 298

    5,1-  10,0

21 973

1 068

9 322

32 363

124

32 486

  10,1-  20,0

40 980

819

11 705

53 504

127

53 630

  20,1-  30,0

62 626

-147

16 238

78 717

-155

78 562

  30,1-  50,0

97 634

1 369

21 549

120 552

522

121 075

  50,1-100,0

154 803

2 683

28 031

185 518

67

185 584

100,1-200,0

219 788

8 035

34 732

262 555

6 138

268 694

200,1-

245 954

27 600

42 667

316 221

18 250

334 471

Heltidsjordbruk

182 029

7 051

30 791

219 870

3 706

223 576

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Jordbruksväxter

86 949

2 544

20 605

110 097

121

110 218

Trädgårdsväxter

118 128

7 351

24 703

150 182

3 333

153 515

Jordbruks- och trädgårdsväxter

123 943

1 369

24 383

149 695

-4 683

145 012

Mjölkkor

242 041

9 686

37 751

289 478

9 964

299 442

Köttdjur

94 436

1 953

19 240

115 629

604

116 232

Nötkreatur, blandat

198 508

-1 943

27 117

223 682

-4 255

219 427

Andra lantbruksdjur

41 240

5 230

11 387

57 857

2 397

60 253

Blandad lantbruksdjursskötsel

76 262

2 643

12 505

91 410

3 237

94 647

Blandat jordbruk

 

 

 

 

 

 

- mest växtodling

96 414

4 538

16 550

117 502

-252

117 251

- mest lantbruksdjur

108 386

1 439

18 046

127 870

1 519

129 390

Småbruk

21 188

902

9 538

31 628

110

31 738

Företagarens ålder

 

 

 

 

 

 

-29 år

71 913

3 497

6 215

81 625

7 699

89 324

30-39 år

83 881

4 106

10 383

98 369

5 520

103 889

40-49 år

91 024

3 477

14 340

108 841

3 591

112 432

50-64 år

96 859

2 774

18 901

118 534

998

119 531

65-    år

33 659

1 157

16 572

51 387

-1 652

49 735

Företagarens ålder, fördelat efter kön

 

 

 

 

 

 

-29 år kvinna

22 223

6 087

3 085

31 395

2 325

33 721

-29 år man

87 384

2 691

7 189

97 264

9 372

106 636

30-39 år kvinna

36 331

1 155

4 224

41 710

580

42 290

30-39 år man

101 534

5 201

12 669

119 405

7 353

126 759

40-49 år kvinna

46 446

2 318

8 244

57 008

2 647

59 655

40-49 år man

105 688

3 858

16 346

125 893

3 902

129 795

50-64 år kvinna

36 066

1 232

10 689

47 987

-116

47 871

50-64 år man

113 576

3 198

21 160

137 934

1 304

139 237

65-    år kvinna

13 387

1 283

9 949

24 619

96

24 715

65-    år man

38 813

1 125

18 256

58 194

-2 097

56 097