Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1991 - 1996, milj kr

5a. Economic result in the agricultural sector 1991 - 1996, million SEK

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktionen

16 009

12 811

14 703

15 201

17 844

18 035

Värdet av animalieproduktionen

22 379

22 577

23 122

23 187

21 840

21 306

Intäkter från jordbrukstjänster

454

435

498

561

624

687

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

681

652

753

855

956

1 058

Totalt produktionsvärde

39 523

36 475

39 076

39 803

41 264

41 085

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

23 890

22 769

24 135

24 619

25 817

26 408

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 633

13 706

14 941

15 184

15 447

14 677

- Kapitalförslitning

5 446

5 373

5 560

5 732

5 954

5 817

Förädlingsvärde netto till baspris

10 187

8 333

9 381

9 452

9 493

8 860

+ Övriga produktionssubventioner

456

1 051

707

781

2 735

2 884

Faktorinkomst

10 643

9 384

10 188

10 233

12 228

11 744

- Löner och kollektiva avgifter

2 206

2 250

2 158

2 067

1 975

1 884

Driftsöverskott netto

8 437

7 134

7 930

8 167

10 253

9 861

- Arrende- och hyreskostnader

931

942

960

998

1 038

1 095

- Nettoräntekostnader

3 464

3 480

3 671

3 431

3 304

3 073

Företagsinkomst

4 042

2 712

3 299

3 738

5 912

5 693