Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1999 - 2004 till 2000 års baspriser, milj kr

2b. Output value in the agricultural sector 1999 - 2004 at constant (2000) basic prices, million SEK

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

6 099

7 105

6 766

6 972

7 246

7 379

- vete

1 933

2 921

2 859

2 556

2 967

3 067

- råg

146

225

219

159

154

175

- korn

2 339

2 093

2 109

2 337

2 132

2 344

- havre

1 494

1 639

1 363

1 707

1 731

1 444

- annan spannmål

188

225

215

212

262

348

Industrigrödor

1 899

1 592

1 505

1 693

1 606

1 794

- oljeväxter

613

362

283

430

361

614

- proteingrödor

169

146

165

185

177

200

- sockerbetor

1108

1076

1055

1070

1060

972

- andra industrigrödor

8

7

3

8

7

7

Foderväxter

5 233

5 215

5 323

5 042

4 863

4 945

Köks- och plantskoleväxter

2 823

2 819

2 778

2 851

2 679

2 883

- färska grönsaker

1 197

1 219

1 186

1 331

1 282

1 404

- blommor och växter

1 626

1 600

1 591

1 520

1 397

1 479

Potatis

1 203

1 183

1 239

1 228

1 155

1 206

Frukt och bär

384

336

362

264

363

440

Andra växter och vegetabiliska produkter

41

37

53

56

49

49

Vegetabilieproduktion

17 681

18 288

18 027

18 107

17 961

18 696

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 346

9 202

9 567

9 502

9 609

10 045

- nötkreatur

3 697

3 909

4 116

3 933

3 961

4 290

- svin

3 760

3 335

3 451

3 516

3 605

3 750

- hästar

562

547

552

529

508

491

- får och getter

135

150

141

141

152

144

- fjäderfä

823

868

915

959

929

886

- andra djur

368

394

392

424

453

484

Animaliska produkter

11 300

11 228

11 379

11 204

11 150

11 348

- mjölk

10 018

10 011

10 031

9 876

9 870

9 974

- ägg

828

808

885

848

839

930

- andra animaliska produkter

455

410

463

480

441

444

Animalieproduktion

20 646

20 431

20 946

20 706

20 758

21 393

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

38 327

38 718

38 973

38 813

38 719

40 089

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

915

938

945

974

982

997

Jordbrukets produktion

39 242

39 656

39 918

39 787

39 702

41 088

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1421

1463

1614

1954

1992

2077

Jordbrukssektorns produktion

40 663

41 119

41 532

41 741

41 694

43 165