Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Resultatmått inom jordbrukssektorn 1995 - 2000, milj. kr.

5a. Economic results in the agricultural sector 1995 - 2000, million SEK.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

 

 

 

 

 

 

 

Värdet av vegetabilieproduktion

17 883

18 079

18 100

18 409

17 244

18 288

Värdet av animalieproduktion

21 840

21 306

21 556

20 705

20 019

20 432

Intäkter från jordbrukstjänster

624

687

749

812

875

938

Intäkter från sekundära icke-jordbruksaktiviteter

956

1 058

1 159

1 260

1 362

1 463

Totalt produktionsvärde

41 303

41 129

41 565

41 187

39 501

41 120

- Kostnader för insatsvaror och tjänster

26 190

26 893

26 968

26 964

27 339

27 858

Förädlingsvärde brutto till baspris

15 113

14 236

14 597

14 222

12 161

13 262

- Kapitalförslitning

5 957

5 820

5 800

5 794

5 844

5 881

Förädlingsvärde netto till baspris

9 156

8 416

8 798

8 428

6 317

7 382

+ Övriga produktionssubventioner

2 735

2 884

2 957

3 254

3 502

3 421

Faktorinkomst

11 891

11 300

11 754

11 682

9 819

10 802

- Löner och kollektiva avgifter

1 975

1 883

1 792

2 135

1 790

1 841

Driftsöverskott netto

9 916

9 417

9 963

9 547

8 029

8 961

- Arrende- och hyreskostnader

1 038

1 095

1 163

1 204

1 233

1 259

- Nettoräntekostnader

2 765

2 429

1 931

2 610

2 335

2 342

Företagsinkomst

6 113

5 893

6 868

5 733

4 461

5 360