Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 1996 - 2001 till baspriser, milj. kr.

1a. Output value in the agricultural sector 1996 - 2001 at basic prices, million SEK.

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

8 063

8 224

7 108

6 553

7 105

7 662

- vete

2 691

2 759

2 668

2 066

2 921

3 197

- råg

229

197

207

162

225

245

- korn

2 873

2 875

2 265

2 495

2 093

2 311

- havre

1 854

1 962

1 606

1 636

1 639

1 662

- annan spannmål

415

430

362

194

225

246

Industrigrödor

1 776

1 888

1 895

1 935

1 592

1 696

- oljeväxter

502

496

499

631

362

346

- proteingrödor

145

247

257

182

146

174

- sockerbetor

1122

1133

1128

1113

1076

1173

- andra industrigrödor

8

12

11

9

7

3

Foderväxter

4 459

4 251

4 862

4 375

5 215

4 801

Köks- och plantskoleväxter

2 261

2 345

2 408

2 712

2 819

2 939

- färska grönsaker

1 021

1 085

1 137

1 113

1 219

1 291

- blommor och växter

1 241

1 260

1 270

1 599

1 600

1 649

Potatis

1 185

1 041

1 809

1 272

1 183

1 457

Frukt och bär

307

319

302

349

336

316

Andra växter och vegetabiliska produker

28

32

24

47

37

55

Vegetabilieproduktion

18 079

18 100

18 409

17 244

18 288

18 925

 

 

 

 

 

 

 

Djur

9 935

10 276

9 479

8 852

9 203

10 322

- nötkreatur

4 007

3 884

4 100

3 698

3 909

4 269

- svin

4 241

4 663

3 639

3 305

3 335

4 004

- hästar

395

436

451

499

547

552

- får och getter

132

121

138

150

150

134

- fjäderfä

766

777

779

828

868

945

- andra djur

395

394

371

373

394

418

Animaliska produkter

11 370

11 280

11 226

11 167

11 229

11 140

- mjölk

10 229

10 094

10 023

10 016

10 011

9 821

- ägg

817

840

876

783

808

838

- andra animaliska produkter

324

347

327

369

411

480

Animalieproduktion

21 306

21 556

20 705

20 019

20 432

21 462

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

39 385

39 656

39 114

37 264

38 720

40 387

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

687

749

812

875

938

999

Jordbrukets produktion

40 072

40 406

39 926

38 139

39 658

41 386

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

1 058

1 159

1 260

1 362

1 463

1 719

Jordbrukssektorns produktion

41 129

41 565

41 187

39 501

41 121

43 105