Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster 1997 - 2002 till 2005 års baspriser, milj. kr.

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 1997 - 2002 at constant (2005) basic prices, million SEK.

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 550

1 685

1 595

1 747

1 724

1 698

Energi

4 590

4 915

4 798

4 379

4 365

3 947

- elektricitet

1 368

1 302

1 305

1 362

1 203

1 238

- andra bränslen och drivmedel

3 222

3 613

3 493

3 016

3 163

2 709

Handelsgödsel

2 601

2 537

2 436

2 397

2 275

2 686

Växtskyddsmedel

526

716

810

871

819

644

Veterinärkostnader

268

304

305

280

336

338

Djurfoder

9 716

9 713

9 629

9 890

9 407

8 148

- köpt från andra jordbruksföretag

1 100

1 379

1 345

1 420

1 134

934

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 189

5 335

5 254

5 159

5 248

4 371

- producerat och konsumerat inom företaget

3 428

2 999

3 030

3 311

3 024

2 843

Underhåll av maskiner och utrustning

3 464

3 238

3 364

3 181

3 357

2 746

Underhåll av byggnader

639

623

726

639

866

797

Jordbrukstjänster

952

1 006

1 068

1 095

1 103

1 900

Andra varor och tjänster

6 313

6 278

6 482

6 491

6 849

7 496

Total insatsförbrukning

30 902

31 312

31 532

31 368

31 480

30 795