Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Jordbrukssektorns produktionsvärde 2004–2009 till 2010 års baspriser, miljoner kr

2a. Output value in the agricultural sector 2004–2009 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål

9 308

8 597

6 734

8 235

8 327

8 124

- vete

4 527

4 247

3 442

4 046

3 642

3 875

- råg

182

152

151

172

218

282

- korn

2 724

2 582

1 588

2 377

2 655

2 402

- havre

1 454

1 190

1 089

1 121

1 409

1 188

- annan spannmål1

419

424

464

519

404

378

Industrigrödor

1 425

1 305

1 524

1 467

1 553

1 936

- oljeväxter

624

570

849

837

967

1 163

- proteingrödor

236

198

134

101

96

178

- sockerbetor

556

526

536

523

483

589

- andra industrigrödor

9

11

6

6

6

6

Foderväxter

6 347

6 503

5 935

6 886

6 936

7 428

Köks- och plantskoleväxter

3 011

3 115

3 945

3 138

3 080

3 313

- färska grönsaker

1 660

1 717

2 429

1 507

1 483

1 627

- blommor och växter

1 351

1 399

1 516

1 631

1 597

1 687

Potatis

1 976

2 189

1 962

1 900

1 926

1 979

Frukt och bär

412

526

727

604

480

456

Andra växter och vegetabiliska

produkter

66

63

60

66

80

92

Vegetabilieproduktion

22 545

22 299

20 888

22 296

22 382

23 327

 

 

 

 

 

 

 

Djur

10 996

10 610

10 576

10 563

10 476

10 551

- nötkreatur

4 397

4 213

4 127

4 031

3 840

4 283

- svin

4 006

3 721

3 717

3 806

3 868

3 570

- hästar

550

529

521

509

552

507

- får och getter

145

171

189

191

187

206

- fjäderfä

1 141

1 199

1 249

1 268

1 287

1 283

- andra djur

757

777

773

758

742

703

Animaliska produkter

13 343

13 140

12 971

12 362

12 361

12 189

- mjölk

11 245

11 001

10 853

10 317

10 336

10 233

- ägg

1 344

1 310

1 282

1 239

1 330

1 357

- andra animaliska produkter

754

828

836

807

695

599

Animalieproduktion

24 339

23 750

23 546

22 925

22 837

22 740

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbruksvaror

46 884

46 048

44 434

45 221

45 219

46 067

 

 

 

 

 

 

 

Produktion av jordbrukstjänster

2 637

2 991

2 840

2 840

2 897

2 762

Jordbrukets produktion

49 521

49 039

47 274

48 061

48 116

48 830

 

 

 

 

 

 

 

Sekundära icke-jordbruksaktiviteter

2 581

3 237

3 904

3 884

3 977

3 204

Jordbrukssektorns produktion

52 102

52 277

51 178

51 945

52 093

52 034


 

1) Inklusive tröskad majs (majs till mognad)