Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

JO 45 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Jordbrukssektorns kostnader för insatsvaror och tjänster
2004–2009 till 2010 års baspriser, miljoner kr

4a. Intermediate costs in the agricultural sector 2004–2009 at constant (2010) basic prices, million SEK

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde

1 958

2 052

1 920

2 254

1 853

1 707

Energi

4 807

4 597

4 225

4 239

4 201

4 011

- elektricitet

1 503

1 442

1 448

1 441

1 432

1 395

- andra bränslen och drivmedel

3 304

3 155

2 778

2 798

2 769

2 616

Handelsgödsel

2 638

2 381

2 323

2 648

2 224

2 514

Växtskyddsmedel

826

754

723

824

692

698

Veterinärkostnader

393

371

392

380

372

356

Djurfoder

11 679

11 246

10 548

10 668

10 596

11 506

- köpt från andra jordbruksföretag

1 383

1 518

1 554

1 814

1 421

1 560

- köpt från enheter utanför jordbruket

5 341

4 720

4 637

4 194

4 453

4 901

- producerat och konsumerat inom företaget

4 955

5 008

4 357

4 660

4 722

5 045

Underhåll av maskiner och utrustning

2 822

2 607

2 479

2 428

2 477

2 387

Underhåll av byggnader

929

973

822

798

810

754

Jordbrukstjänster

2 637

2 991

2 840

2 840

2 897

2 762

Indirekt mätta finansiella tjänster

234

316

367

473

557

479

Andra varor och tjänster

8 290

7 987

8 228

8 470

8 712

8 401

Total insatsförbrukning

37 211

36 275

34 867

36 022

35 391

35 575