STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2009:2

 

Livsmedelskonsumtionen 1960-2006

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Monica Eidstedt 036-15 57 97 Ulf Svensson 036-15 50 74; Christina Wikberger 036-15 59 31

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 14 april 2009.