Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Direktkonsumtion av mjöl, bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år
2. Totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år
3. Mjöl och gryn, direktkonsumtion och totalkonsumtion, kg per person och år
4. Totalkonsumtion av kött, kg per person och år
5. Direktkonsumtion av vissa fiskprodukter, kg per person och år
6. Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år
7. Direktkonsumtion av syrade produkter, liter per person och år
8. Totalkonsumtion av mjölkprodukter, liter resp. kg per person och år
9. Totalkonsumtion av matfett, kg per person och år
10. Direktkonsumtion av frukt, kg per person och år
11. Direktkonsumtion av rotfrukter och färska köksväxter, kg per person och år
12. Totalkonsumtion av köksväxter, frukt och bär, kg per person och år
13. Direkt- och totalkonsumtion av socker och sirap, kg per person och år
14. Fördelning av totalkonsumtionen av socker, kg per person och år
15. Direktkonsumtion av kaffe och te, kg per person och år
16. Direktkonsumtion av glass samt choklad- och konfektyrvaror, liter resp. kg per person och år
17. Direktkonsumtion av malt- och läskedrycker samt mineralvatten, liter per person och år
18. Direktkonsumtion av starköl, vin och sprit, liter per person och år
19. Olika varugruppers bidrag till energitillförseln åren 1980, 1990, 2000, 2010 och 2012, procent
 

1. Direktkonsumtion av mjöl, bröd och spannmålsprodukter, kg per person och år

1. Direct consumption of flour, bread and cereals, kg per capita and year

 

2. Totalkonsumtion av mjöl och gryn, kg per person och år

2. Total consumption of flour and hulled grains, kg per capita and year

 

3. Mjöl och gryn, direktkonsumtion och totalkonsumtion, kg per person och år

3. Flour and hulled grains, consumed directly and total consumption, kg per capita and year

 

4. Totalkonsumtion av kött, kg per person och år

4. Total consumption of meat, kg per capita and year

 

 

5. Direktkonsumtion av vissa fiskprodukter, kg per person och år

5. Direct consumption of some fish products, kg per capita and year

 

6. Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år

6. Direct consumption of milk, litres per capita and year

 

7. Direktkonsumtion av syrade produkter, liter per person och år

7. Direct consumption of fermented milk, litres per capita and year

 

8. Totalkonsumtion av mjölkprodukter, liter resp. kg per person och år

8. Total consumption of milk products, litres and kg respectively per capita and year

 

 

 

9. Totalkonsumtion av matfett, kg per person och år

9. Total consumption of edible fats, kg per capita and year

 

10. Direktkonsumtion av frukt, kg per person och år

10. Direct consumption of fruit, kg per capita and year

 

11. Direktkonsumtion av rotfrukter och färska köksväxter, kg per person och år

11. Direct consumption of root vegetables and fresh vegetables, kg per capita and year

 

12. Totalkonsumtion av köksväxter, frukt och bär, kg per person och år

12. Total consumption of vegetables, fruit and berries, kg per capita and year

 

 

13. Direkt- och totalkonsumtion av socker och sirap, kg per person och år

13. Total and direct consumption of sugar and treacle, kg per capita and year

 

14. Fördelning av totalkonsumtionen av socker, kg per person och år

14.  Division of the total consumption of sugar, kg per capita and year

 

 

15. Direktkonsumtion av kaffe och te, kg per person och år

15.  Direct consumption of coffee and tea, kg per capita and year

 

16. Direktkonsumtion av glass samt choklad- och konfektyrvaror, liter resp. kg per person och år

16. Direct consumption of ice cream, chocolate and confectionery, kg and litres respectively per capita and year

 

17. Direktkonsumtion av malt- och läskedrycker samt mineralvatten, liter per person och år

17. Direct consumption of beer, soft drinks and mineral water, litres per capita and year

 

18. Direktkonsumtion av starköl, vin och sprit, liter per person och år

18. Direct consumption of beer, wine and spirits, litres per capita and year

 

19. Olika varugruppers bidrag till energitillförseln åren 1980, 1990, 2000, 2010 och 2012, procent

19. Different foodstuffs’ contribution to the supply of energy 1980, 1990, 2000, 2010 and 2012, percent