Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Köksväxter, miljoner kg

5a. Vegetables, million kg

Vara

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2011

2012 prel.

89

Morötter

..

..

..

63,7

71,0

71,8

94,2

108,3

90

Övriga rotfrukter

..

..

..

13,0

12,8

14,1

16,5

15,2

91

Summa rotfrukter

54,1

69,4

50,9

76,7

83,8

85,9

110,7

123,5

92

Gurkor

..

..

..

32,6

37,8

52,1

53,0

53,8

93

Lök

..

..

..

38,1

64,6

69,0

76,0

85,2

94

Purjolök

..

..

..

9,2

12,6

10,9

10,1

8,4

95

Blomkål

..

..

..

9,3

9,1

10,1

13,4

13,9

96

Vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål och broccoli1

..

..

..

41,6

46,7

50,3

46,1

46,3

97

Sallad1

..

..

..

43,1

49,2

53,1

57,2

64,2

98

Tomater

..

..

..

54,1

76,0

92,3

95,6

94,2

99

Övriga köksväxter, färska1

..

..

..

19,5

47,8

77,4

90,9

86,5

100

Summa köksväxter, färska

106,6

165,6

180,0

247,5

343,8

415,2

442,3

452,5

101-102

Rotfrukter och övriga köksväxter, frysta eller torkade

18,0

25,4

36,7

40,8

45,0

59,1

58,0

59,6

103

Köksväxter, inlagda i ättika

11,2

24,0

28,2

28,8

29,0

29,7

29,5

29,0

104

Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än genom inläggning i ättika

22,7

31,9

43,2

75,0

82,3

115,1

122,4

114,3


1 Fr.o.m. år 2005 ingår salladskål i vara 99. Åren 1995–2004 ingick salladskål i vara 96 och dessförinnan i vara 97.