Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Tillförsel av tiamin 1980–2013 per person och dag

20. Supply of thiamin 1980–2013 per capita and day

 

Milligram per person och dag

Procent

1980

1990

2000

2010

2011

2012

2013

2013

 prel.

 prel.

Bröd och spann-målsprodukter

0,7

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

0,8

39

Kött och kött­varor

0,5

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

30

Fisk, kräft- och blötdjur1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Mjölk

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

6

Grädde och mjölkpulver

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Ost

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Ägg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Matfett2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Köksväxter

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5

Frukt och bär

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

6

Potatis och potatisprodukter

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5

Socker och sirap

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Andra livs­medel3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

2

Malt- och läske­drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Totalt livs­medel

1,8

1,8

2,0

2,1

2,1

2,0

2,0

100

Alkoholhaltiga drycker

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Totalt

1,8

1,8

2,0

2,1

2,1

2,0

2,0

100


1 Inkl. konserver och andra beredningar.

2 Smör, Bregott och övrigt matfett.

3 Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser och glass.