Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll

JO 44 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. forts. Totalkonsumtion av vissa varor, kg eller liter per person och år

9b. continued. Total consumption of some products, kg or liters per capita and year

Vara 

 

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2016

2017

2018 prel.

Totalt, miljoner kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färskpotatis inklusive skalad potatis

86,8

68,8

64,9

60,4

47,1

43,3

47,1

46,6

46,6

Potatisinnehåll i förädlade produkter

3,0

15,5

18,7

23,2

36,5

40,3

36,5

37,0

37,0

Summa matpotatis4

89,8

84,3

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

83,6

Köksväxter, färska och frysta5, 10

23,9

32,4

32,2

42,6

53,3

59,7

65,0

64,3

61,1

Köksväxter, beredda5, 11, 12

4,6

7,1

8,9

12,4

12,5

15,4

16,4

16,0

16,1

Frukter och bär, färska och

frysta4, 5, 10

51,4

57,2

53,9

55,1

60,7

62,8

68,2

67,9

61,3

Frukter och bär, beredda5, 11, 12, 13, 14

12,7

25,7

29,5

35,2

34,7

35,7

36,1

35,9

34,4

Socker och sirap (vitsockervärde)5

44,9

44,0

42,1

42,6

48,2

47,5

42,8

37,5

40,3

Kaffe, rostat

8,0

10,8

9,6

9,0

7,0

8,8

8,3

7,6

7,6

Te

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3


1 Uppgifterna från och med år 1995 baseras på en ny insamlingsmetod, därför är de inte helt jämförbara med tidigare år.

2 Från och med år 1998 ingår gryn av vete och råg.

3 Från och med. år 2005 ingår inte kasserade slaktkycklingar, dessutom har vissa ändringar gjorts i underlaget.

4 Uppgifterna baseras på ett bristfälligt underlag och är därför osäkra.

5 Från och med 1995 har beräkningarna räknats om enligt nya metoder och är inte helt jämförbara med tidigare års siffror, se även Fakta om statistiken.

6 Redovisas omräknat till hel färskvikt.

7 Inklusive jordbrukarnas hemmaförbrukning och direktförsäljning.

8 Från och med. år 2000 används fetthaltgränsen 29 %, tidigare år gällde 27 %.

9 Uppgifterna från och med år 1994 är inte helt jämförbara med tidigare år. Från och med år 1995 ingår inte ägginnehållet i importerade och exporterade livsmedelsprodukter i beräkningarna.

10 Uppgifterna från och med. år 1988 är inte helt jämförbara med tidigare år.

11 Från och med år 2000 redovisas saft och juice av köksväxter tillsammans med beredda frukter och bär.

13 Köttsoppor ingår från och med år 1960.

14 Uppgifterna från och med år 2005 är inte helt jämförbara med tidigare år.