STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:2

 
Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll
Uppgifter t.o.m. år 2004
Consumption of food and nutritive values, data up to 2004
 
pm-pil.gifSammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

Sammanfattning

Livsmedelskonsumtionens utveckling

I diagrammet på följande sida redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990 och 2004. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala åtgången av råvaror för humankonsumtion. Till exempel inkluderas i totalkonsumtionen av socker inte enbart den direkta konsumtionen av inhemskt producerat socker och importerat socker utan även en uppskattning av sockerinnehållet i sylt, konfektyrvaror, bakverk och andra livsmedel.

Under perioden 1980 - 2004 har totalkonsumtionen per person och år av mjöl och gryn ökat med 11 % till 71 kg, kött med 26 % till 81 kg, köksväxter med 81 % till 74 kg och frukt med 24 % till 103 kg. Totalkonsumtionen av mjölk har under samma period minskat från ca 185 till 142 liter per person och år, en minskning med 23 %. Även konsumtionen av matfett har minskat relativt kraftigt under perioden, från 24,5 till 15,2 kg per person och år, en minskning med 38 %.

Totalkonsumtionen av socker och sirap har under perioden 1980 - 2004 minskat med ca 5 % till 40 kg per person och år. Detta är en följd av att den direkta konsumtionen av choklad och konfektyrvaror ökat från 9,8 till 15,7 kg per person och år, en ökning med 60 %, och läskedrycker från 29,6 till 88,6 liter per person och år, en ökning med 200 % samtidigt som den direkta konsumtionen av socker och sirap samt sockerinnehållet i andra livsmedel minskat. Det förefaller dock som att den uppåtgående trenden bröts år 2003 både för choklad och konfektyrvaror och för läskedrycker.

Under perioden 1980 - 2004 har den totala energitillförseln från livsmedel ökat från 12 000 till ca 12 500 kJ per person och dag, motsvarande nästan 4 %. Av den totala energitillförseln kommer 29 % från bröd och spannmålsprodukter, 12 % från kött och köttvaror och 23 % från mjölk, mjölkprodukter och matfett. Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker m.m. svarar tillsammans för drygt 18 % av den totala energitillförseln.

Totalkonsumtion av vissa varor 1980, 1990 och 2004, kg (liter) per person och år