STATISTIK FRÅNJORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2006:2

 

Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gif
Tabeller pm-pil.gifDiagram pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English


Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Christina Wikberger, 036 - 15 59 31

Marianne Johansson, 036 - 15 59 57

statistik@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 13 juni 2006.